16 år för att vara myndig på nätet?

Ska föräldrars medgivande krävas för vad barn ägnar sig åt på Internet? En sådan paragraf har kastats in ganska sent i förhandlingarna om nya europeiska dataskyddsregler (art 8).
Förslaget sätter åldersgränsen till 16 år.
De nya dataskyddsreglerna förväntas klubbas idag efter fyra långa år av förhandlingar och handfast lobbying från alla de stora bolagen på nätet.
Statewatch har utkastet som det röstas om.