2023 Vinnarår för bondelobbyn – inget stopp för djur i bur eller gifter i jordbruket

Det såg mörkt ut för jordbruksindustrin i EU i början av året. Med domstolsbeslut i flera länder med krav på stora nedskärningar av ko- och grisgårdar för att minska utsläppen. Med EU-löften om lagstiftning mot djur i bur. Med hot om stopp för giftet glyfosat i jordbruket.

Men efter en ursinnig motkampanj och oväntade valförluster för regeringspartier står bondelobbyn som segrare vid årets slut. I stället visar EU-kommissionen sitt djurintresse med ett förslag om skärpta regler för hundar och katter.

Vi som har några år på nacken minns när Astrid Lindgren i slutet på 1980-talet tog strid för burhönsen. Statsminister Ingvar Carlsson lovade att burarna skulle vara borta senast 1998. Men lagen sköts upp på grund av ”produktionstekniska problem” och slutade med att höns fortsatt fick hållas i burar, om de var ”inredda”.

I Sverige sitter fortsatt i dag drygt 200 000 höns i burar. Ingen vill köpa ägg värpta av burhöns med utrymme mindre än ett A4-papper. I stället finns äggen i majonnäs, pajer och andra färdigprodukter vi köper i livsmedelsbutikerna.

Men kampen för att befria burhönsen och alla djur som tvingas leva i trånga kättar har drivits vidare av djurrättsorganisationer i Europa i kampanjen ”End the Cage Age”. Och 2020 kunde de lämna in nära 1,4 miljoner namnunderskrifter till EU-kommissionen med krav på ett förbud, varav drygt 46 000 från Sverige.

”Hundreds of millions of EU farm animals are kept in cages for most of their lives, causing great suffering. We call on the European Commission to end this inhumane treatment of farm animals. Cages inflict suffering on enormous numbers of farm animals every year. They are cruel and unnecessary, as higher-welfare cage-free systems are viable.”

Enligt EU:s demokratiåtagande ”European Citizens’ Initiative” måste kommissionen ta ställning till medborgarförslag som har stöd av mer än en miljon EU-medborgare. Av de tio medborgarinitiatv som hittills klarat miljongränsen är kravet på att förbjuda burar och kättar det första som EU-kommissionen svarat ja på och utlovat ett lagförslag om förbud.

Kravet hade fått ett massivt stöd i EU-parlamentet och nio av tio EU-medborgare vill förbjuda djur i bur. I juni 2021 lovade kommissionen att lägga fram ett lagförslag om förbud senast 2023.

”The Commission commits to table, by the end of 2023, a legislative proposal to phase out, and finally prohibit, the use of cage systems for all animals mentioned in the Initiative”.

Djurrättsorganisationerna räknar med att 300 miljoner djur är instängda i burar och kättar och ett EU-förbud skulle också pressa länder världen över som handlar med EU att följa efter.

Men köttindustrin uppbackad av den stora EU-bondeorganisationen Copa, där svenska LRF ingår, drog igång en massiv kampanj mot förbudet. En ny lobbyorganisastion ”European Livestock Voice”, ELV, bildades 2019 för att möta det hot som industrin befarade från medborgarinitiativet för att förbjuda djur i burar.

Enligt The Guardian och grävjournalistgruppen Lighthouse Reports angrep lobbyisterna de vetenskapliga rapporter som EU-kommissionen tagit fram, gick bakvägar för att påverka tjänstemän och beslutsfattare på alla nivåer. Bondeorganisationen Copa larmade om att stora delar av köttindustrin skulle gå under av ett förbud.

“Industry fought really hard and dirty on this file. They don’t want to change, but see that change is inevitable so they’re getting desperate. They will do anything to save their skins” säger EU-parlamentets vice ordförande Anja Hazekamp till The Guardian.

EU-kommissionens sattes också under politiskt tryck efter ett stort bakslag för regeringspartierna i Nederländerna i regionalvalen i våras. Då nybildade bondepartiet BBB blev största parti. Caroline van der Plas hade lämnat det tidigare statsbärande kristdemokratiska partiet CDA, som nu föll ihop till ett ensiffrigt väljarstöd.

Ledaren för de kristdemokratiska och konservativa partierna i EU, Manfred Weber, befarar sjunkande väljarstöd i flera länder och har pressat kommissionen att backa. Han blev nöjd när hans partikamrat, kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, i sitt ”State of the Union”-tal i september utelämnade löftet om ett lagförslag mot djur i burar och lovordade bönderna och lovade mer dialog.

På kommissionens lista 2022 över kommande lagförslag fanns förbätttrad välfärd för djuren med. På listan i september hade lagförslaget försvunnit.

Djurrättsorganisationer har anmält EU-kommissionen till EU:s ombudsman för att löftet om lagförslaget inte levereras.

Ytterligare en seger för EU:s bondelobby i år är att bönderna fått klartecken för att få fortsätta spruta sina åkrar med giftet Glyfosat.

När EU-regeringarnas företrädare skulle fatta beslut var de så oeniga att det inte blev tillräcklig majoritet för att godkänna eller förbjuda. Då har EU-kommissionen rätt att fatta beslut, och den gav klartecken för fortsatt användning av Glyfosat ytterligare tio år.

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är giftet ”misstänkt cancerframkallande”. Medan EU:s expertmyndighet anser att bevisen inte är tillräckliga.

”I Sverige får bekämpningsmedel som innehåller glyfosat användas för att bekämpa ogräs som växer på åkern innan grödorna – exempelvis vete och bönor – kommit upp ur jorden. Dessa bekämpningsmedel får även användas för att ta bort det ogräs som växer på åkern efter skörd”, förklarar Livsmedelsverket.

På torsdagen kallade EU-kommissionen till presskonferens för att presentera ett förslag om ”förbättrad djurvälfärd”. Men det visade sig i första hand handla om hundar och katter.

Kommissionens vice ordförande Maros Sefcovic berättade att han har två hundar och en katt och är engagerad i deras välfärd och hälsokommissionären Stella Kyriakirdes berättade att hon har en katt som hon vill ska ha det bra.

”For the first time ever, minimum standards will apply to the breeding, housing, care and treatment of these animals across the EU”, meddelade kommissionen.

Kommissionen lade också fram förslag till skärpta regler för djurtransporter, med krav på maxtemperatur och utrymme i transportfordonen.

Men EU-journalisterna hade inte glömt kommissionens stora löfte om lagförbud mot djur i burar och det var den första frågan som ställdes på presskonferensen.

Hälsokommissionären Stella Kyriakirdes urskuldade den uteblivna lagen med att det är ”komplicerat”, men försäkrade att ”arbetet fortsätter”.

Vice ordföranden Sefcovic lovordade Stella Kyriakides för hennes insatser för att få fram lagförslaget. En signal om att hälsokommissionären blivit överkörd.

Sefcovic hänvisade också till Ursula von der Leyens uttalanden om vikten av samarbete med bondeorganisationerna, jordbruksindustrin, men också med djurrättsorganisationerna.

De stora partierna i EU vill inte ha bondelobbyn emot sig inför EU-parlamentsvalet i juni nästa år.