Afrika underlättar för afrikaner – och EU på kuppen

Det kom goda nyheter från Afrika den här veckan.
I Bryssel håller man tummarna för det kan hjälpa EU också.

Den första hoppfulla nyheten är att den Afrikanska Unionen har fattat beslut om ett afrikanskt gemensamt luftfartssystem.
Det skulle i så fall skapa ett rejält fall framåt i välstånd för Afrika.

Bristen på en gemensam luftfart gör det enormt svårt att förflytta sig i Afrika.
För att ta sig från en del av kontinenten till en annan måste man ofta flyga via Mellanöstern eller Europa.

Iata som har hjälpt till att utarbeta detta afrikanska luftfartsrum har gjort en kalkyl över hur mycket chansen för afrikanska affärsmän, studenter och turister att resa enkelt med flyg, kan betyda.
Om bara 12 afrikanska länder förverkligar beslutet, kan det skapa 155 000 jobb och öka tillväxten med 1,3 mdr dollar årligen, säger Iata.
Tills vidare har 23 av de 54 länderna har skrivit på.

Fri rörlighet för afrikaner på den afrikanska kontinenten är nästa nyhet som snart kan bli verklighet.
AU deklarerade i veckan att man tror sig kunna ta ett beslut under 2018.
En sådan reform skulle få enorma konsekvenser.

Idag är resor i Afrika för en afrikan näst intill hopplösa eftersom det kräver visum, eftersom visum är svårt att få och för att även den som har visum ofta blir stoppad vid gränsen av en misstänksam gränsvakt och ibland nekas inträde.

Av Afrikanska Unionens 54 länder går det för en afrikan bara att söka visum till  13 stycken länder överhuvudtaget.
Men flera länder har nyligen börjat experimentera med visumformer, t ex Nigeria, Ghana och Rwanda.

Löften om reformer har getts förut och sedan inte blivit av.
Men bakom politikernas förhandlingar i AU trycker samtidigt verkligheten på – medelklassen ökar stadigt i Afrika.
Åtminstone 123 miljoner av ,kontinentens 1 miljard människor har numera inkomster så att de kan räknas till medelklass.
Och fast bara några få länder än så länge genomfört visumreformer, har antalet afrikanska turistresor dubblerats de senaste åren.

Ett Afrika som är på väg och som leder sin egen utveckling vore goda nyheter inte bara för Afrika.
För EU utgör de många afrikaner som försöker ta sig över till Europa för att söka jobb och välstånd ett besvärligt problem.
De fruktansvärda förhållanden i Libyen som migranterna råkar ut för, sorgligt välkända, gör inte frågan lättare.

EU lanserar därför samarbeten på löpande band med afrikanska utvandrarländer där planen är att erbjuda alternativ till utvandring.
Idén är förstås att om ungdomar får chansen att plugga och jobba i sitt hemland, kommer Europa locka mindre.

EUs utrikesföreträdare Federica Mogherini har täta kontakter med afrikanska ledare i detta långsamma arbete med att ”utrota orsakerna” till utvandring.
Franke presidenten Emmanuel Macron har gjort det till sin uppgift också.
Tyska förbundskanslern Angela Merekl var redan på saken med egen afrikaturné.

Européernas tjat kan ha burit frukt.
Afrikanska Unionen rapporterar i alla fall en insats som EU-regeringarna längtat efter att höra.

På mindre än två månader (sedan 29 november 2017 och ett EU-AU-toppmöte i Abidjan) har över 12 000 afrikanska migranter återbördats från Libyen till sina hemländer tack vare stöd från AU.

Det är förstås bara en början.
Just nu uppges cirka 700 000 afrikanska migranter befinna sig i Libyen i hopp om att kunna ta sig över till Europa.
Men EU tar gärna all hjälp man kan få.

.