Är klimatavtalet mest bra eller mest dåligt?

De som begriper sig på klimatpolitik kan diskutera hur bra eller hur dåligt avtalet i Paris egentligen är.
För EU – rutinerat på att tvinga fram reform ur motvilliga och självständiga länder var det viktigaste HUR avtalet såg ut.
EU-kraven i förväg löd alltså:
Alla inblandade måste binda sig vid ett klimatmål. (Olika mål? Nationella mål? Gärna men binda sig till någon insats.)
Uppfyllandet av målen måste kontrolleras. (EU-byråkratins stora gåva till allmänheten: Inga politiker slipper undan sina löften.)
Målen måste uppdateras vart femte år. (Det slutar alltid i för låga mål. Det viktiga är att cementera fast en fortsättning).

Grattis EU-teamet – ni uppnådde alla era mål.

Global climate deal: In summary