Ät ålen ”varsamt” i jul – vi vill inte att den ska dö ut

Passa på att äta ål i jul, snart finns den inte mer.
Vår svenska regering har visserligen försökt få hela EU – utom Sverige – att sluta fiska ål men lustigt nog vann den idén inte gehör.

Ät ålen varsamt , sådär som bara svenskar kan


”… jag har aldrig hört att någon
minister har kommit dit och sagt: Vi vill ha ett förbud
i hela EU men inte i vårt land… Jag tror inte att utsikterna att vinna en sådan diskussion är stora.”
Så kommenterade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht vintern 2018 det uppdrag som han just hade fått från en majoritet i EU-nämnden (SD,M, KD, L och C) att utföra på EUs fiskeriministermöte.

Man kan undra varför svenska politiker är så beslutna att rädda ett fiske av en snart utrotad art men svaret heter kultur. Ålfiske är en tradition och traditionen ska räddas även om inget finns kvar att fiska.
Den europeiska ålen var 2018 försvunnen till 98 procent och EU-kommissionen hade försökt få medlemsländerna att sluta fiska ål.
Det gick inte.

Året efter kom EU-kommissionen tillbaka med ett förslag att ålfiske åtminstone skulle förbjudas under tre månader, när ålen är på väg ut för att återfinna platsen där de leker och fortplantar sig.
Dessutom måste alla länder börja gå igenom sina vattendrag för att ta bort hinder för ålen att ta sig fram.

Sverige tog chansen att lägga ”sina” tre månader mitt i smällkalla vintern när ingen fiskar ål för då finns ingen ål att fiska.
Sverige har dessutom gjort extremt lite åt vandringshinder för ålen, kanske för att vattenkraftverk utgör de största bekymren och de ska inte röras.
Utsättning av ål har gjorts men detta visade sig förvärra läget.

Året efter igen kom EU-kommissionen med ett förtydligande – de tre månadernas fiskeförbud ska ligga när ålfisket är som störst.
Sverige flyttade sitt ålfiskeförbud en månad men fortsatt vintertid.

I år har EU-kommissionen fortsatt att envisas.
Nu ville man se ett dubbelt så långt fiskeförbud – under sex månader av året – och mer arbete på att ta bort vandringshinder för den snart helt utrotade arten.

Strax före Lucia i år samlades ministrarna i Bryssel för att klubba nästa års fiskekvoter och vår nya regering fick chansen att själv lägga fram sin linje:
Stopp för ålfiske överallt utom i Sverige.

Precis som Sven-Erik Bucht insåg, låter detta ganska magstarkt när man är tvungen att själv leverera åsikten till förbluffade europeiska ministrar.
Den fick omformuleras.
Landsbygdsminister Peter Kullgren framförde därför att:

Å ena sidan stöder regeringen EU-kommissionens förslag om att ålen måste skyddas i EU-vatten.
Å andra sidan, inte i Sverige där vi kan fiska begränsat och varsamt.
Regeringen gick därför emot själva förslaget, att fiskeförbudet förlängs från tre till sex månader.

Å ena sidan stöder regeringen varmt EU-kommissionens åsikt att fler insatser måste göras för att värna ålen.
Å andra sidan pausar regeringen den översyn som EU beordrat av svenska vattenkraftverks påverkan på fisk och annan biotop, vilken skulle ha inletts i februari 2023.

Andra ålfiskande länder var glada för det svenska stödet i Bryssel att fiska på som förut. Man förlorade frågan om ett dubblat fiskeförbud men de sex månaderna förläggs till mars-september. Det gläder särskilt de stora ålfiskarna Frankrike och Spanienför deras ålfiskesäsong startar i slutet av september.
(Och för övrigt, ålfiske är en tradition även för Medelhavsländer.)

Det hela ska nog ordna sig ändå för enligt landsbygdsminister Peter Kullgren så fiskar vi i Sverige ål ”varsamt.”

Kom nu bara ihåg att äta ålen ”varsamt”, om den dyker upp på julbordet.