Att tävla i främlingsfientlighet kan slå fel

Att ha röstat för en lag om att beslagta värdesaker för flyktingar står de danska socialdemokraterna dyrt.
I den senaste opinionsundersökningen har partiet tappat 7 procentenheter sedan november.
Det är ett svårslagbart rekord.

Hur vet vi att det är flyktingdebatten som fått de danska S-väljarna att tröttna?
För att de säger det själva.
Opinionsinstitutet Megafon blev så häpna över sina siffror att de gick tillbaka, gjorde om undersökningen med dubbelt så många svarande  och frågade dessutom väljarna om orsaken.

8 av 10 svarade att det beror på flyktingpolitiken som partiet för.
Eller för att citera en debattartikel i december av folketingets s-gruppledare Henrik Sass Larsen:
”Vi vill göra allt för att begränsa antalet av icke-västliga flyktingar och invandrare”

Dansk Folkeparti som står för samma flyktingpolitik, om möjligt ännu mer extremt än (s), visar sig i samma opinionsmätning ha gått och blivit Danmarks nu största parti utan att ens ha lagt till nya väljare (går tillbaka 1 procent enhet = inom felmarginalen).

Konservativa Venstre, som ensamma regerar landet trots att de blev tredje största parti  valet – och som utför den politik som DF önskar – går tillbaka med 2,3 procent i mätningen.

Siffrorna kan då väl tolkas som att:
a) Socialdemokratiska väljare är inte förtjusta i extrem anti-flyktingpolitik. Partiet har gått för långt. De straffas hårt.
b) Borgerliga väljare tycks däremot gilla det – men de föredrar originalet (DF) framför en blekare kopia (Venstre).

Här finns kanske lärdomar att dra för statsminister Löfven och de svenska socialdemokraterna.