EU-förslag i Löfvens smak: Permanenta fördelning av flyktingar

Moderaterna och socialdemokraterna kan snart sluta tävla i vem som kan uppfinna mest avskräckande regler för flyktingar, om EU-kommissionens nya migrationsreform accepteras:
Mottagningen av flyktingar och skyddsbehövande ska se likadan ut i alla EU-länder.

Det är bara en av flera idéer som kommissionen kastar ut för att testa om EU-länderna nu är redo på riktigt för en gemensam asylordning.
Två alternativa system erbjuds:
*Dublin Plus, vilket innebär att fortsätta ungefär som idag utom när stora mängder av flyktingar anländer. Om ett EU-land får orimligt många flyktingar, ska en fördelningsnyckel användas för att sprida dessa över hela EU.
*Helt nytt system där alla flyktingar delas mellan medlemsländerna. En flykting söker alltså asyl i EU, oavsett var personen först anländer, och placeras sedan där EU anser det vara lämpligt.

Nyckeln för fördelning mellan EU-länderna blir liksom den som togs i september 2015:
Antalet nya flyktingar i ett EU-land bygger alltså på landets välstånd, jobbmöjligheter och hur många flyktingar man tidigare har.

Två tydliga åtstramningar föreslås bli en del av bägge system.
Dels ska skyddsstatus för dem som flyr krig, alltid vara tillfällig (vilket det inte alltid blir idag).
En gång om året ska läget utvärderas och de skyddsbehövande sändas hem, om situationen i hemlandet tillåter det.
Dels ska en flykting som placerats i ett EU-land men försöker ta sig till ett annat EU-land, straffas genom att rätten till skydd omvärderas.
Finns misstanke att en person vill resa vidare, ska han/hon kunna låsas in eller nekas kontanta pengar (men inte mat, bostad, kläder eller medicin).

Utöver detta vill EU-kommissionen alltså att alla EU-länder ska ha identiska mottagningsvillkor, för att undvika att vissa länder blir mer lockande.
Kommissionen vill också att EU-länder beslutar gemensamt om vilka länder som är säkra att skicka tillbaka flyktingar till (ett förslag ligger på bordet sedan förra hösten).
Det bör sedan inte vara frivilligt att skicka tillbaka till säkert land, utan obligatoriskt.
Andra rika länder än Europa ska därefter pressas att ta fler flyktingar. (EU bör ta upp ämnet på G20, till exempel).
Slutligen bör EU bli seriöst med att ordna legala vägar för flyktingar.

EU-länderna bör t ex bygga en legal väg enligt mönstret i beslutet från september 2015 om att hämta flyktingar i läger utanför Europa. (EU-beslutet var att hämta drygt 22 000 personer. Hittills har bara 4 500 hämtats ut så att först genomföra beslutet blir kanske en uppgift i sammanhanget).
Fler länder borde vidare koppla sina system för ekonomiska migranter, välutbildade, stipendiater, osv, till flyktingkvoterna.
EU-systemet med ”blå kort” för personer med hög utbildning eller spetskompetens bör bli ännu gynnsammare (idag väljer många av dessa eftertraktade personer USA istället) och entreprenörer bör också få en enklare väg in i Europa.

Reformidéerna slängs nu fram för att skapa debatt men det ska helst gå undan med diskussionerna. Före sommaren tänker EU-kommissionen återkomma med konkreta lagförslag i stil med vad man här presenterar.

Många EU-länder, däribland Sverige, kommer att välkomna reformtankarna.
All fördelning som minskar flyktingtrycket är välkommet.
Tanken att flyktingar ska söka asyl i EU istället för i Sverige, har statsminister Löfven själv återkommit till flera gånger.

Andra EU-länder som själva har sett till att på olika sätt klara sig undan den stora flyktingströmmen (Danmark, Frankrike, Storbritannien, osv)  lär ha ett svalare intresse för att ställa upp på en fördelning.

Framförallt finns förstås en rad östeuropeiska länder som helt vägrar delta.
Ungerns Viktor Orban är en av dem som vägrar. Han höjer nu insatserna genom att utlysa en folkomröstning om man ska ta emot någon flykting alls.
Orban har redan gjort tydligt för väljarna att han räknar med att de svarar nej på den frågan.