EP bromsar tjänstemannavälde i EU

Två heta potatisar har hamnat i tjänstemännens händer i höst men på januarisessionen ryckte politikerna i Europaparlamentet  tillbaka frågorna.

Den första frågan gäller sockerhalten i barnmat, mer bestämt i mjölk- och frukostprodukter som riktar sig till mindre barn.
30 procent socker bör fortsatt vara övre maxgräns, föreslår EU-kommissionen i en ”delegerad akt” (art 290) vilket betyder att man ska fråga experter till råds men får bestämma själv.

Tanken är förstås att delegerade akter ska vara tekniska till sin natur. inte politiskt sprängstoff. Parlamentet fick dock syn på vad som var på gång och har utnyttjat sin rätt att invända (EP har två månader på sig) eller att lägga veto.
Nej, 10 procent max socker, beslöt EP i en omröstning på tisdagen, vilket är Världshälsoorganisationens rekommenderade norm.
EU-kommissionen måste nu återvända till ritbordet.

Den andra frågan börjar bli en följetong, Dieselgate. Även där har det fallit på tjänstemän att inrätta en ny test för bilutsläpp på väg (inte som idag, i laboratorium).
Men den här gången skulle det ske via ”genomförandeakt” (art 291). Kommissionen måste då fråga medlemsländernas myndigheter (svenska Transportstyrelsen sitter med) som ska godkänna kommissionens förslag med kvalificerad majoritet.

(För den minnesgode – miljöpartisten Åsa Romson instruerade svenska tjänstemän att agera för sänkta utsläppskrav.)

Även genomförandeakter är förstås tänkta att vara tekniska, utan politiskt intresse. Med höstens avslöjanden om Volkswagens fusk i Dieselgate blev den här tekniska akten plötsligt väldigt politisk.

”Ert förslag är ett skämt”, sa miljöutskottets vice ordförande Benedek Javor i en debatt på måndagkvällen till inre marknadskommissionär Elsbieta Bienkowska.
Förslaget går ut på att höja tillåtna utsläpp av Nox till 168 gr/km från dagens gräns på 80 gr/km.
”Jamen, jag får inte medlemsländerna med mig annars,” sa Bienkowska. ”Och utan det här beslutet sitter vi kvar med de gamla labbtesterna i flera år.”

Nästa plenum röstar Europaparlamentet om man ska dra vetokortet även mot denna ”tekniska” regeländring. Rent formellt borde det vara omöjligt eftersom genomförandeakter (art 291) inte ska passera parlamentet eller rådet.

Men Europaparlamentet brukar inte vara rädda att agera politiskt när de tycker det är påkallat.
Och i Dieselgate tycks de känna att det är så. På onsdagen röstade de för att sätta upp en utredning i Dieselgate som ska avslöja vad EU-kommissionen och rådet känt till och gjort åt saken.