Theresa May bekräftar Brexit-strategin: Både äta kakan och ha den kvar

Drygt ett halvår efter Brexitsegern höll Theresa May sitt länge efterfrågade tal om hur Storbritannien vill lämna EU. Hon bekräftade det som redan avslöjats – hennes strategiska mål är att ”både äta kakan och ha den kvar”. Och hennes förhandlingstaktik för att få EU att acceptera hennes krav är hotet att annars förvandla UK till ett skatteparadis för företag.

Brexitministern David Davis blev uppläxad av Theresa May efter att han redan i september avslöjat att Storbritannien ska lämna EU:s inre marknad och införa rigorös invandringskontroll, och ändå räknade med att få ett bra frihandelsavtal. Nu bekräftar premiärministern det som regeringens linje:

We haven’t truly left EU if we can’t control our own laws.Migration has pressed wages downwards…. We can’t stay a member of EU:s single market as we then must keep the four freedoms… We must be able to control how many is coming to UK…We want to control our own laws.

Samtidigt underströk Theresa May upprepade gånger att UK ändå vill ha ett omfattande frihandelsavtal med EU, inklusive för den stora finansiella sektorn. Hon talade om att Storbritannien skulle vilja ha en tullfri handel med EU, men utan att vara bundet av tullunionens regler eftersom det skulle förhindra egna handelsavtal med andra länder:

It could mean being an associate member of a customs union or some other model. We want to decide our own trade arrangements with other countries.

Theresa May vill alltså handla tullfritt med EU, men utan att följa reglerna för en tullunion, där man har frihandel sinsemellan men gemensamma handelsregler utåt.

Premiärministern avslöjade också sitt främsta förhandlingsvapen: Att hota EU27-ledarna med att förvandla UK till ett skatteparadis och locka företag ifrån dem ifall hon inte får sin vilja igenom:

”No deal is better than a bad deal. We could change the economic model for UK, and change tax system.”

Men Theresa May försökte också blidka oroliga företagare och bankirer som är rädda för att tappa marknadsandelar på europeiska kontinenten när Brexit blir verklighet. Hon gav nu besked om att regeringen vill ha en ”implementation period” för att införa de nya regler som förhandlats fram, för handel, migrationskontroll, finansiella tjänster.

Det brittiska näringslivet har varnat för ekonomiskt kaos om Brexit genomförs över en natt när tvåårsperioden för förhandlingarna ska vara slut, enligt EU-fördragets regler, men May lovade nu att de inte ska ”^fall off a cliff” efter de två åren.

May lovade att brittiska parlamentets båda kamrar ska få rösta om Brexitavtalet med EU när det är klart. Och hon lovade att regeringen ska göra allt för att den öppna gränstrafiken mellan Irland och Nordirland ska kunna fortsätta som i dag även när UK inte längre är EU-medlem.

Theresa May vet att hon har dåliga förhandlingskort när hon sitter ensam mot EU27-ledarna. Därför försökte hon anslå en vänligare ton gentemot dem än hon gjort i sina tidigare mycket nationalistiska tal efter att hon blev premiärminister. Hon talade om hur brittiska regeringen vill ha ”ett starkt och stabilt EU” att samarbeta med.

Den brittiska regeringens entydiga inriktning på en ”Hård Brexit” och höga opinionssiffror har även fått Labour och den brittiska bankvärlden att anpassa sig till den linjen. Labourledaren Jeremy Corbyn har börjat tala om ”a reasonably managed migration” efter att under folkomröstningskampanjen försvarat EU:s fria rörlighet för arbetskraft. Bankvärldens lobbyister har gett upp kravet på att City of London ska få fortsätta sköta eurohandeln efter Brexit.

Det är mycket som står på spel både politiskt och ekonomiskt när förhandlingarna väl startar i vår. Risken är stor att det blir medborgarna i både UK och EU27 som blir förlorare när Theresa Mays strategi ”både äta kakan och ha den kvar” inte går att förverkliga.