Besvikna tobaksbolag prövar EU-domstolen

Tobaksbolaget Philip Morris ser ut att förlora sitt försök att få EU:s tobaksdirektiv underkänt.
Strax före jul kom generaladvokaten i domstolen med sitt utlåtande:
EU-direktivet är juridiskt korrekt på alla punkter.

Att Philip Morris via flera domstolar i Storbritannien klagar på EU-regler som begränsar marknadsföring för tobaksvaror är inte så överraskande.
De stora tobaksbolagen gör så i alla länder som går dem emot och bedriver därför domstolsmål både till höger och vänster. Häromveckan fick de en motgång i försöken att via domstol riva upp Australiens beslut att införa helt blanka cigarrettpaket.

Men klagande i just det här EU.-målet var också Polen.
Landet valde att stämma övriga EU-länder samt Europaparlamentet med påståendet att tobaksdirektivet ska ha varit juridiskt felaktigt.
Bland annat skulle rådet och parlamentet ha struntat i subsidiariteten (Hur tänkte Polen här? Tobaksregler tas bäst på lokal nivå?).
Dessutom skulle förbudet mot mentol och andra smaker som minskar bitterheten o tobak och gör rökning trevligare, vara oproportionerligt i förhållande till faran som tobaksrökning utgör (Inte så övertygande argument, sa generaladvokaten).
Att kräva varning om nikotininnehåll på e-cigarretter och en årlig rapportplikt för försäljning av är alldeles orimligt, sa Polen. (Fast vet vi egentligen vilken fara dessa nya produkter kan utgöra?, undrar generaladvokaten.)

Varför Polen bryr sig?
Här finns många av Europas rökare och elva tobaksanläggningar/cigarettfabriker.
(Och en tobaksdödlighet tre gånger så stor som Sveriges.)

Vad EU-domstolen så småningom kommer att säga i sin dom vet vi förstås inte men domstolen brukar ofta följa generaladvokatens rekommendation. Dock inte alltid.
Philip Morris håller förstås tummarna.

Enligt affärstidningen Forbes spenderade bolaget 52 miljarder kronor på att lobbya Europaparlamentets ledamöter för att få tobaksreglerna att bli som bolaget ville.
Det kan inte ha varit helt väl använda pengar eftersom man därefter gått direkt till domstol.