Biden tar Trumps sida mot världshandelsreglerna

”Det godtar vi inte,” svarar Biden-administrationen när WTO nu förklarat att Trumps ståltariffer inte var tillåtna.
USA väljer att vägra världshandelsreglerna.

Sverige har förlorat en halv miljard om året på USAs ståltariffer


Donald Trump ville 2018 ha ett handelskrig och startade med att lägga 25 procents strafftullar på all stålimport med argumentet att USAs nationella säkerhet var hotad.

Hotet hade kanske varit lättare att tro på, om strafftarifferna riktat sig enbart mot Kina men Trump belade svenskt, brittiskt och norskt stål – liksom all annan – med samma straff.
Hotade vi verkligen amerikansk nationell säkerhet?
Nej, vi konkurrerade bara med bättre stål än amerikanerna kunde producera själva.

Nej, säger nu också WTOs tvistlösningspanel som säger sig:…
…”inte övertygad att USA stod inför en akut kris i internationella relationer…”

Det är annars tillåtet, enligt WTO-reglerna, att skydda sin industri om säkerhetshotet är reellt – genom en bortglömd paragraf från tidigt 1960-tal som Trumps folk dammat av.
Fast man måste då förstås kunna peka på ett hot. Det kunde inte USA den här gången.

Anmälan till WTO hade gjorts av Norge, Schweiz, Kina och Turkiet. En liknande anmälan från Indien och Ryssland väntar.
Även EU hade från början anmält tariffen som ett brott mot handelsreglerna men Biden lyckades övertala EU att dra tillbaka anmälan och sina mot-tariffer. I utbyte fick EU en stålkvot och så länge vi håller oss inom den, så utfaller inte strafftarifferna.

Men det är väl framförallt Biden-administrationens svar på domen, som demonstrerar att världen har ett nytt problem som inte försvann med Trump.

Joe Biden har till skillnad från sin företrädare på presidentposten, talat varmt om multilateralism, om behovet av internationella regler liksom om WTO.
Dock, istället för att erkänna att Trump gjorde fel och ta bort tullarna, skickar president Biden nu ut sin talesman Adam Hodge som säger om WTO-experterna att:
”Vi avvisar å det starkaste denna slutsats.”

Biden-administrationen vidhåller sedan vad Trump-administrationen hävdat:
”…WTO har inte behörighet att ha åsikter om hur ett WTO-land väljer att svara på säkerhetshot…”
Därmed svarar man inte på kritiken att det knappast rådde ett akut militärt hot mot USA 2018. Istället blandar man bort korten genom att ta upp en helt annan diskussion.

USA sitter lugnt i vetskapen att WTO inte kommer längre än så här. Det skulle gå att pröva anmälan vidare i högre instans men de överprövande instanserna i WTO har tyvärr satts ur spel av amerikanskt veto.

Mest dystert på sikt är naturligtvis att nu har USA lämnat fritt spelrum för Kina, Ryssland och vem som nu så önskar, att strunta i WTO-reglerna.

Bidens svar på domen mot Trump-tullarna, bådar inte gott för det internationella handelssystemet.