Biden vill ha med EU i öppen konflikt med Kina


Joe Biden utnyttjar Ukraina-invasionen till att provocera fram en uppgörelse med Kina. Nu vill han övertala EU – en smula upptaget med andra utmaningar – att hänga på.

Biden utmanar Kina offentligt med hot om ”allvarliga konsekvenser”


”EU redo att ställa sig bakom Bidens varning till Kina att hjälpa Putin, rapporterade den amerikanska nyhetsbyrån Bloomberg på måndagen.
Reportrarna hade antagligen fått den uppgiften från amerikansk källa för EU är betydligt mer tvekande än så.

Biden-administrationen kör just nu enligt metoden ”missa aldrig chansen att utnyttja en kris till din fördel.” President Biden har sålunda utmanat Kina flera gånger över Ryssland-invasionen i Ukraina.
Först släppte USA till pressen underrättelseuppgifter om att Ryssland bett Kina om vapen. (Det var bara delvis sant.*)
Därefter varnade man Kina för att ge den hjälpen till Ryssland (…samtidigt som USA själv öppet levererar vapen till Ukraina).
Därefter har Biden-administrationen varnat Kina för att göra något för att mildra sanktionernas effekt på Ryssland.
Nu säger Washington alltså till massmedia att EU deltar i dessa varningar.

Problemet här, är att de amerikanska budskapen framförs offentligt, i pressen.
Det placerar nämligen Kina i ett dilemma:

Antingen att INTE hjälpa Ryssland – och se ut som om man är Amerikas marionett eller kanske rädd för USA.
Det är ingen bra look för Kina.
Eller så trotsar Kina varningarna och hjälper Ryssland… vilket man faktiskt inte vill.

Inget land gillar att tappa ansiktet offentligt. Därför brukar diplomater framföra sina budskap mellan skål och vägg. Men Washington väljer den här gången att spela upp konflikten inför öppen ridå.

Kina har ingen större lust att hjälpa Putin eftersom för Kinas del är det ryska anfallet mot Ukraina både dumt och dåligt.
Det bryter sönder viktiga affärsrelationer – de globala nätverken – i ett läge där Kinas ekonomi redan hackar och hostar betänkligt pga bl a covidpandemin och energibrist.
Putins överfall fick den för Beijing olyckliga effekten att det har enat västvärlden i en enormt stark motreaktion – skrämmande sett från Beijing.
Lök på laxen är att ovälkomna paralleller dras mellan Taiwan och Ukraina som inte hjälper den kinesiska saken.

Samtidigt är det mycket svårt för regimen i Kina att helt ta avstånd.
Ryssland är en allierad som kommunistpartiet Kina är i extremt stort behov av för att försvara åsikten att andra värderingar än västvärldens, är legitima.
Plus att rysk gas, olja och mineraler är väldigt bra att ha i dessa tider av energikris.

Men framförallt kan Kinas ledare knappast kosta på sig att visa sin egen befolkning eller världen att man faller undan för amerikanska hot.

I veckan gick alltså först USAs utrikesminister Anthony Blinken, sedan USAs säkerhetsrådgivare Jake Sullivan och nu presidenten Joe Biden ut med skarpa och offentliga varningar mot Kina.
Kina ska räkna med ”allvarliga konsekvenser” om man inte rättar sig efter USAs bud.
USA trappar upp ordkriget med Kina. President Bidens besök i Bryssel idag och imorgon ska användas till att pressa Europa att delta i påtryckningarna.

USAs uppträdande placerar också EU i ett dilemma.
EU vill självklart inte att Kina ska hjälpa Ryssland.
Förutom Ukraina mer än någon, är det ju Europa som bär kostnaden för invasionen.

Sanktionerna mot Ryssland drabbar Europa många gånger hårdare än USA eftersom Europa handlar väldigt mycket mer med sin granne.
Energikrisen med de höjda energipriserna slår stenhårt mot Europa som importerar en stor del av sin energi medan USA är i princip självförsörjande i både olja och gas.
Flyktingarna – snart uppe i tio miljoner – hamnar i Europa. USA tar inte emot (inte heller Storbritannien för övrigt).

Men EU ser inget akut behov i detta läge att agera aggressivt mot det hittills halvt-om-halvt neutrala Kina, ser inget intresse i att tvinga Kina att välja sida.
Risken betraktas som alltför stor att Kina istället skulle gå åt andra hållet, att öppet stödja Ryssland.

Det skulle i så fall dela upp världen i två hårda block – väst på ena sidan, Kina-Ryssland på andra sidan.
Handel och kontakter mellan blocken skulle snart betraktas som förräderi. Kina skulle tvinga ett antal småstater att ställa sig på deras sida, små länder som idag handlar och har relationer med både väst och öst.
Detta är inte vad EU önskar.

EU är enormt beroende av globaliserad handel, globala finansflöden och rörlighet för människor. Så beroende att man alltid avväger mycket noga vilka begränsningar mot Kina som behöver införas, hur man tar avstånd och när.

Bidens USA tycks utnyttja Ukraina-invasionen till att driva fram en öppen konfrontation med Kina som EU tvekar inför.

På torsdag är Joe Biden inbjuden att delta på EUs toppmöte. Hur det avlöper, får vi snart höra.


*Detta var inte osant men inte hela sanningen. Ryssland och Kina förde före attacken mot Ukraina samtal om militära inköp, energi försäljning mm och det var dessa kontakter som USA senare beskrev som att Ryssland bett Kina om mer vapen för sitt anfallskrig.