Biden vill vända blad med EU

EU och USA borde dela mer information om säkerhetshot, säger utrikesminister Blinken.
Det måste få folk i Paris att gnägga elakt.

USAs handelsminister Tai och utrikesminister Blinken


”Vi kan göra mer och antagligen bättre i informationsdelning,” kommenterade Anthony Blinken till Financial Times efter att USA och EU just sparkat igång sitt nya samarbete TTC (transatlantiskt handels- och teknikråd) i Pittsburgh.

”Joe Biden vill vända blad i vår relation med EU, minska spänningarna och inleda ett samarbete som är framåtblickande”, underströk USAs handelsminister Katherine Tai.

Det finns sätt som president Biden och utrikesminister Blinken kunde ta till för att vända blad, om de menar vad de säger.
* USA har fortfarande (illegala) stål- och aluminiumtullar på europeisk import sedan Trumps tid eftersom Joe Biden valt att behålla dessa.
* USA knuffade brutalt häromveckan ut Frankrike ur en säkerhetsallians mot Kina i södra Stilla Havet och stängde därmed av Frankrike från en god källa till information om säkerhetshotet Kina.
* USA rör inte ett finger för att världshandelsorganisationen WTO ska kunna börja slita tvister (frusen pga amerikansk bojkott).

För amerikanerna tycks samarbetet framförallt handla om att vinna EUs uppbackning för olika sätt att isolera Kina ekonomiskt.
Det gemensamma uttalandet inleds med några korta lovord för frihandel för att sedan raskt gå över till att diskutera granskning av utländska investeringar, exportkontroll av varor som kan användas militärt och civilt och hinder för snedvridande handel från länder med icke-marknadsekonomier.

Genomgående är att USA ser på handel med säkerhetspolitiska ögon. Nationell säkerhet står i fokus för TCC trots att samtalsparten vid bordet är EU.

Tio arbetsgrupper sätts nu upp för att jobba med – förutom ovanstående frågor – tillgång till halvledare och utveckling av AI.

”När vi arbetar tillsammans har vi en unik möjlighet att forma normer, standards och regler för hur ny teknologi används, sa utrikesministern Blinken.

Fast när det gäller just att forma regler för ny teknologi som inspirerar resten av världen, ligger för en gångs skull EU hästlängder före USA.
Kongressen är helt enkelt för upptagen av sina interna strider för att hinna med att lagstifta om ny teknologi.

Sist EU och USA försökte avtala om ett nära handels-och samarbetsavtal (TTIP år 2015) stupade det bland annat på att EU-förhandlarna öppnade för att amerikanerna skulle få bidra med synpunkter på europeiska lagförslag. Det väckte stor ilska i Europa.
Den här gången har man skrivit in tydligt, att inget ska kunna påverka vardera parts självständiga lagstiftande.

Fortsättningen avgör nu om det blir ett vänt blad eller inte. Om USA kan bidra till att lösa problem i näringslivets värdekedjor, att hjälpa till att lätta på bristen av halvledare, så har samarbetet åstadkommit viktiga saker för Europa.

Annars blir det ännu en pratklubb, som EU och USA under årens lopp satt upp många av.