BoJo:s ”kompromissförslag” – en halv Norge med vetorätt för Nordirlands unionister vart fjärde år

Fyra veckor före deadline levererade Boris Johnson sitt ”kompromissförslag”, som han hävdar kan ge fortsatt öppen gräns mellan Nordirland och Irland och ändå gör att hela UK kan lämna EU. Men hans Alexanderhugg är i själva verket ett låtsastrick – där Nordirland ska bli som Norge, men bara till hälften, och där Nordirlands unionister säger ja i utbyte mot vetorätt vart fjärde år och mångmiljardlöften.

Ingendera sidan i Brexitförhandlingarna vill kunna bli anklagad för att ha drivit fram ekonomiskt kaos i form av No Deal Brexit, och därför lovade alla EU-parter att studera BoJo-regeringens förslag och förhandla om dem.

”The EU wants a deal. We remain united and ready to work 24/7 to make this happen – as we have been for over three years now.”, deklarerade EU-kommissionens Jean-Claude Juncker i ett pressmeddelande efter ett telefonsamtal med Boris Johnson. Med uppbackning från Irlands premiärminister Leo Varadkar, Tysklands Angela Merkel och EU:s chefsförhandlare Michel Barnier.

Parlamentet har stiftat en lag som förbjuder UK-regeringen att lämna EU utan ett utträdesavtal. Det sprids rykten om att BoJo-regeringen skulle vara beredd att strunta i parlamentets beslut och med hänvisning till ”krisläge för UK” fatta beslut om att lämna EU utan avtal på egen hand. Men det är ett mycket riskabelt projekt som dessutom riskerar leda till en backlash i det val som väntas före årsskiftet.

Därför verkar Boris Johnson ha beslutat sig för att i alla fall demonstrera att han är villig att förhandla om ett utträdesavtal. Men BoJo-regeringen är i dag en minoritetsregering efter att ha sparkat ut 21 Toryledamöter som röstade för att stoppa No Deal, och regeringen är i desperat behov av att åtminstone få stöd från sina bundsförvanter i nordirländska DUP. Ett ja från DUP är också en förutsättning för att de mest hårdföra brexitörerna ska rösta för ett utträdesavtal. De återstående rösterna hoppas regeringen få från Labourledamöter i valkretsar där en stor majoritet röstade för Brexit i folkomröstningen.

I det brev som Boris Johnson skickade till EU-kommissionen på onsdagen presenteras nu en sammelsurium av förslag, som han fått DUP:s välsignelse för:

+ Nordirland ska fortsätta ha samma regelverk som Irland och övriga EU för alla typer av varor, i praktiken fortsätta att följa reglerna för EU:s inre marknad. ”Det ska garantera att alla varor i Nordirland är desamma som i EU”, sägs i UK-regeringens förslag.

+ Men det här ska godkännas av Nordirlands parlamentariska församling, Stormont, först inför att UK lämnar EU:s tullunion och inre marknad 2021. Och därefter ska Nordirland godkänna att denna speciallösning för Nordirland förlängs vart fjärde år. ”Om avtalet inte godkänns upphör det att gälla, precis som den gemensamma elmarknaden.”

Nordirlands Stormont upplöstes för drygt två år sedan och partierna har sedan dess inte kunnat komma överens om att återuppta arbetet. Nordirländska Sinn Fein varnar också för att de särskilda reglerna för beslutsfattandet i Stormont ger vetorätt för minoriteter, rapporterar Financial Times:

”This has raised concern within Sinn Féin that the DUP could strike down the zone because the voting system at Stormont allows a bloc of pro-British unionist or Irish nationalist votes to veto some decisions even if an assembly majority backs them. “Any arrangement that can be vetoed, blocked, stalled or stymied by the DUP is a non-runner, and it is clear that the British government is playing fast and loose with the Good Friday Agreement.” säger Sinnfeins ledare Mary Lou McDonald .

+ Samtidigt säger Boris Johnson att även om Nordirland följer med övriga UK ut ur EU:s tullunion behövs inga tullkontroller mellan Nordirland och EU-landet Irland. Han lovar att det aldrig kommer att bli några kontroller på gränsen eller i dess närhet. Kontroller kan skötas elektroniskt eller i företagens varulager.

Till synes kan det se ut om att Nordirland ska ha en likadan relation till EU som Norge, som ingår i EU:s inre marknad men inte i tullunionen.. Men samtliga transportörer måste enligt regelverket ha trafiktillstånd för att passera gränsen. Det finns 13 tullexpeditioner längs den norsksvenska gränsen där transporter kontrolleras och trafiktillstånd utfärdas. Det finns förvisso en lång rad obemannade gränsövergångar mellan Norge och EU-landet Sverige men tullmyndigheterna på båda sidor kan när de vill sätta in tullkontroller av samtliga fordon vid gränsövergångarna.

Företagarorganisationer i Nordirland protesterade mot det nya förslaget från UK-regeringen och ansåg att det till och med vore värre än No Deal Brexit:

Manufacturing NI, another Northern Ireland business organisation, said the new Brexit lan was “worse than no deal” for companies in the region.

Men ledaren för nordirländska DUP Arlene Foster var helnöjd med Boris Johnsons förslag. Varför ges också besked i brevet till EU-kommissionen.

BoJo-regeringen utlovar stora ekonomiska satsningar i Nordirland de kommande åren. En ”New Deal for Northern Ireland” ska leda till ekonomisk tillväxt med investeringar i stora infrastrukturprojekt.

EU-kommissionen har tidigare också talat om att en hel del tullkontroller kan göras ute i företagen. Jean-Claude Juncker uttalade sig därför positivt till UK-regeringens förslag om att Nordirland ska fortsätta följa EU:s regelverk för inre marknaden och att tullkontroller ska göras mellan Nordirland och övriga UK.

Men förslaget om att ge Nordirlands parlament och i praktiken unionistpartierna vetorätt över avtalet innebär att fredsavtalet på den irländska ön hotas vart fjärde år. EU är en beskyddare av, ”Good Friday Agreement” och har satt villkoret att skydda fredsavtalet som en huvudprioritering i Brexitförhandlingarna.

Juncker formulerade detta ultimatum diplomatiskt på onsdagskvällen: ”The delicate balance struck by the Good Friday Agreement must be preserved.”

EU-kommissionens utgångskrav står kvar, och lär inte gå att uppfylla även om BoJo-regeringen i de kommande förhandlingarna är berett att backa fler steg:

Juncker also stressed that we must have a legally operational solution that meets all the objectives of the backstop: preventing a hard border, preserving North-South cooperation and the all-island economy, and protecting the EU’s Single Market and Ireland’s place in it.