Brexit fas 3 öppnad: EU:s Michel Barnier tonar ner konfliktläget och tror på avtal – Hårda striden om mänskliga rättigheter

Både UK- och EU-sidan har blåst upp sig som två stridstuppar inför nästa steg i Brexitförhandlingarna – ett frihandelsavtal, fiskerättigheter, rättsligt samarbete mm. Hotet om  ”No Deal” har återuppväckts.

Men efter de första mötena tonar EU:s chefsförhandlare Michel Barnier ner den hotfulla tonen och säger att han tror på ett avtal. Den hårda ideologiska striden handlar nu om brittiska regeringens vägran att lova upprätthålla internationella regler om mänskliga rättigheter.

När de första Brexitförhandlingarna inleddes 2017 kom den brittiska regeringen oförberedd till Bryssel. EU-kommissionen underströk det med bilder på förhandlingsbordet där Brexitministern David Davis satt tomhänt mittemot Barnier med stora buntar av arbetsmaterial.

När Michel Barnier nu kommenterar den första veckans förhandlingar på elva olika områden berömmer han de brittiska förhandlarnas ”professionalism och kompetens” och ”konstruktiva inriktning”.

”I believe that we can reach a good agreement for both sides.

Det nya tonläget beror säkerligen på att Barnier vill göra det svårare för Boris Johnson och hans rådgivare att skylla ett sammanbrott i förhandlingarna på EU-sidan. Men i hans beskrivning av förhandlingsläget finns också verkliga omtolkningar av förhandlingsläget:

+ EU-sidan har pekat på att den brittiska regeringen skrivit under på att hålla likvärdiga regler med EU för statsstöd, miljöregler, arbetsvillkor – det som kallas level playing field – i den politiska deklaration som undertecknades av Boris Johnson samtidigt med utträdesavtalet för UK. EU har krävt ett sådant åtagande i ett frihandelsavtal. Nu talar Michel Barnier inte om ”krav”, utan argumenterar att det är bra att UK lovar hålla höga standards men att det är problem att UK inte vill skriva in det åtagandet i ett avtal och inte vill gå med på regler för hur ett sådant avtal ska respekteras.

”Det är en fråga om förtroende”, säger Barnier.

+ EU-sidan har krävt ett långsiktigt avtal om bibehållna fiskerättigheter i brittiska vatten som ska vara klart redan i sommar. Nu argumenterar Michel Barnier att brittiska regeringens linje att fiskerättigheterna enbart ska gälla ett år i taget är ”opraktiskt”. Han pekar på att det handlar om mer än 100 fiskarter, och att osäkerheten kommer att skada fiskeindustrin på båda sidor.

+ EU- och UK-sidan är också oense om man ska förhandla fram ett samlat avtal, enligt EU:s förslag, eller en lång rad avtal område för område, som UK vill.

”Det är ingen ideoligisk fråga, utan en praktisk fråga för att skapa säkerhet för framtiden”, sade Barnier.

Däremot är frågan om mänskliga rättigheter en ideologisk fråga för EU. UK-sidans förhandlingschef David Frost har vid första förhandlingsmötet sagt att brittiska regeringen inte är beredd att skriva under ett avtal om att stå fast vid Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Flera Toryregeringar har övervägt att lämna konventionen

”Det här är ett måste för oss”, sade Barnier på sin presskonferens.

Om EU och Storbritannien inte har bindande avtal om att följa europeiska regler för rättssäkerhet kan det påverka möjligheterna för EU-länderna att utlämna misstänkta till Storbritannien, att samarbeta med UK om polis- och övrigt rättssamarbete.

Michel Barnier varnade också brittiska regeringen för följderna om den inte lever upp till det lagstadgade utträdesavtalet.

Boris Johnsons rådgivare har de senaste veckorna läckt ut uppgifter om att regeringen ska försöka kringgå avtalet för att undvika att införa kontroller av transporter mellan Nordirland och övriga UK. Barnier sade att han fått försäkringar från UK-regeringen att den kommer att genomföra utträdesavtalets villkor fullt ut, vilket innebär att Nordirland i praktiken ska fortsätta ingå i EU:s inre marknad och att det därför krävs kontroller av all handel mellan Nordirland och övriga UK.

Även om Michel Barnier nu talar om att det är möjligt att nå ett avtal i år varnar han för att det ändå kommer att bli dramatiska förändringar i handeln den 1 januari 2021, och att det kan bli ett urholkat avtal med kraftigt höjda kostnader för handel och affärer mellan EU och UK:

”Den 1 januari kommer tullkontroller att återinföras för all export och import mellan EU och UK. Det kommer att krävas certifikat för export från Storbritannien av bilar, alla industriprodukter och medicin. Den brittiska finanssektorn automatiska förmåner inom EU kommer att upphöra”, säger Michel Barnier och lägger över ansvaret för hur svåra och dyra friktioner det blir på Boris Johnsons regering.