Brexitavtal just före stupkanten – räddar Tories men högt pris för britterna

Just före stupkanten valde Boris Johnson att skriva under ett handelsavtal med EU. Kaoset som hotade vid en No Deal fick även brexitörerna i Torypartiet och de stora tidningsdrakarna som kampanjat emot EU under alla år att utropa avtalet som en stor framgång för Storbritannien.

Men priset för att lämna EU kommer att bli mycket högt, för brittiska folket och för Storbritannien. Med en ny gräns mellan Nordirland och övriga UK, och med nya kostsamma regelverk för handeln mellan EU och UK.

– Vi har tagit tillbaka kontrollen! utropade Boris Johnson, som en alludering till Brexitkampanjens slogan från 2016. Hans chefsförhandlare David Frost gratulerade sig själv till att ha sett till att EU-domstolen inte längre har något inflytande i Storbritannien.

Men det var EU och UK överens om redan i oktober i fjol. I den Politiska deklarationen som Boris Johnson själv skrev under slås det fast i paragraferna 129 och 130 att en ”oberoende skiljenämnd” ska avgöra tvister.

Den ”stora framgången” var enligt The Sun att UK slipper tullar i handeln med EU. Trots att det har varit EU:s erbjudande hela tiden.

Det förhandlingarna har handlat om är om Storbritannien ska få fortsätta agera som en medlem på EU:s inre marknad utan att betala för det. Resultatet är att UK inte ”både kan äta kakan och ha den kvar”. Priset för att lämna EU är att Storbritannien inte har fritt tillträde till EU:s inre marknad. Exportföretagen drabbas av samma administrativa regler och kontroller av sina varor som företag i andra länder när de vill exportera till EU. Med risk för sjunkande utländska investeringar i landet.

Även mellan Nordirland och övriga UK väntar ett omfattande kontrollverk. Nordirländska medier radar upp byråkratin som väntar företagen:

New bureaucracy/red tape on GB:NI trade: EORI numbers, simplified frontier declarations, supplementary declarations, safety & security declarations, Goods Vehicle Movement Service, TRACES pre-notification, Export Health Certificates, Plant Health Certificates, Identity document & physical checks on SPS goods, dual VAT system, UK Trader Service, ATA carnet or other duty suspension for temporary imports, catch certificates.

UK-regeringen har redan anställt tiotusentals tullare för att klara kontrollerna. Men ändå väntas långa köer vid Dover och övriga hamnar mot europeiska kontinenten.

Boris Johnson gled snabbt förbi vad som väntar vid sin presentation av avtalet:

”There will be change” and exporters do need to ”get on the .gov” website and get their ”EORI forms” and what have you.”

Avtalet plus annexen uppges vara på 2 000 sidor, och Boris Johnsons förhoppning är att inte så många brittiska julfirare orkar granska det innan parlamentet ska rösta i mellandagarna.

De första kommentarerna från brexitörerna i Torypartiet tyder också på att han kan känna sig säker på att inte drabbas av någon partisplittring, trots att BoJo som kom till makten genom att liera sig med brexitörerna nu ändå skrivit under två avtal som gör Storbritannien fortsatt beroende av EU.

+ EU har lyckats med sitt uttalade mål att skydda fredsavtalet på Nordirland och en fortsatt öppen gräns mellan EU-landet Irland och Nordirland. UK-regeringen försökte bryta upp det avtal som skrevs under i fjol, men har tvingats backa för att få till stånd ett frihandelsavtal.

+ EU har sett till att priset för att lämna unionen är högt. Inte ens ett stort land som Storbritannien kan få specialregler och få behålla fritt tillträde till EU:s inre marknad.

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen klargjorde i sin presentation att EU säkrat ”effektiva regler” att ta till om UK inte följer uppsatta konkurrensregler. Och chefsförhandlaren Michel Barnier tillade att EU har rätt till ”ombalansering” av avtalet om regelverket inte följs. Hela avtalet om jämbördiga konkurrensvillkor ska dessutom utvärderas efter fyra år.

Fisket som blivit den stora symbolfrågan för Storbritanniens ”suveränitet” drog ut på tiden. Slutresultatet är oklart. Men EU:s fiskeflotta är garanterad rätt till fortsatt fiske i brittiska vatten 5,5 år, och fångsterna ska endast minskas med 25 procent.

Därefter väntar årliga förhandlingar. Men Ursula von der Leyen hävdade att EU har fått in ”starka regler” för att EU-länderna ska kunna fortsätta fisket.

Avtalet innebär visserligen minskat tillträde till världens största marknad för brittiska företag. Men alternativet med en No Deal, ett avtalslöst tillstånd där handeln sköts enligt världshandelsregler med upp till 40 procents tullar, var så mycket värre än det avtal som nu gäller från 1 januari.

EU-medlemskapet har splittrat Torypartiet ända sedan Storbritannien gick med 1973. Stora delar av partiet drömmer om fornstora dar med Storbritannien som en självständig stormakt, och har sett ”Bryssel” som ett hinder för landets suveränitet och utveckling. När Boris Johnson nu ser ut att kunna skriva under ett handelsavtal med EU med hårda regelverk och ändå inte hotas av partisplittring har han fyra år på sig till nästa val att visa vad hans tal om ”Global Britain” egentligen innebär. Är det ett lågskatteparadis – ”Singapore on the Thames” – riskerar han att drabbas av EU-sanktioner. Är det ett klassiskt Toryland med åtstramningar och avregleringar riskerar han att förlora de miljontals Labourröster han vann vid fjolårets storseger.

I avtalet mellan EU och UK ingår också fortsatt samarbete på säkerhetsområdet, energi, forskning och transporter. Men UK vill inte fortsätta delta i studentutbytet Erasmus.

Från Skottland kom starka protester mot att avtalet inte ens omfattar alla varor. Regeringschefen Nicola Sturgeon kallade det för ”katastrof” att sättpotatis inte längre kan exporteras utan tullar. Det handlar om 20 000 viktiga ton för skotska odlare.

Men ännu viktigare är ändå att handelsavtalet är nästan helt tomt på tjänstehandeln, som utgör cirka 80 procent av Storbritanniens affärer med EU.

Det finns alltså stora möjligheter för fördjupat samarbete mellan EU och UK framöver. Men då krävs troligen en brittisk premiärminister som bryr sig mer om britternas väl och ve än Torypartiets.