”Brexitkompromiss” i brittiska regeringen – Theresa May överlever en vecka till?

”Brexitminister David Davis revolterar och hotar avgå!” larmade brittiska medier på torsdagsmorgonen. Den interna dragkampen om hur regeringen ska kunna uppfylla löftena att lämna EU och samtidigt ha en öppen gräns mot Irland hade nått nya höjder. Några timmar senare kom beskedet att de stridande nått en kompromiss. Den kan leda till att Theresa Mays regering överlever åtminstone en vecka till.

Nästa vecka ska brittiska underhuset rösta om regeringens Brexitlinje, och i överhuset har regeringen förlorat 15 omröstningar när House of Lords ställt sig bakom kravet att regeringen ska sträva efter en EES-uppgörelse som Norge med EU. Flera Toryparlamentariker i underhuset har hotat att rösta för överhusets förslag och därmed driva fram en kollaps för den redan splittrade Toryregeringen.

Theresa May har därför desperat sökt skjuta upp de definitiva beskeden om Storbritanniens Brexitlinje för att förmå de oppositionella Toryparlamentarikerna att ge regeringen andrum till i höst och inte nu ställa sig bakom överhusets ställningstaganden.

Men frågan om gränsen mellan Nordirland och Irland kräver ett svar efter att regeringen redan gått med på EU:s krav att den gränsen ska förbli öppen oavsett det framtida avtalet mellan EU och UK, att Nordirland ska fortsätta följa EU:s regelverk för tullar och inre marknaden för varuhandeln.

Toryregeringens stödparti, nordirländska DUP, har dock hotat fälla regeringen om det blir en särlösning för Nordirland, och därför har Theresa Mays nödlösning blivit att begära av EU att hela UK ska ha samma avtal som Nordirland tills man kommit på en teknisk lösning för hur gränsen på Irland ska kunna behållas öppen även om Storbritannien lämnar EU:s tullunion och inre marknad.

Men Brexitanhängarna i regeringen befarar att den här nödlösningen kommer att vara för evigt, och David Davis har därför krävt att det ska skrivas in en bortre tidsgräns. Trots att ingen vet hur en ”teknisk lösning” för gränsen på Irland ska se ut, eller bara fria fantasier. Striden för och emot ett slutdatum ledde till denna massmediala ”revolt”.

I det sexsidiga kompromisspapper som regeringen kom ut med efter flera möten i ”kriskabinettet”, som leder Brexitförhandlingarna, finns det nu ett slutdatum för hur länge UK ska följa EU:s regelverk, den sista december 2021. Men flera kommentatorer påpekar att det finns ”brasklappar” instoppade i kompromissen. Det sägs bland annat att ”UK förväntar sig” att arrangemanget ska upphöra 2021.

”The UK is clear that the temporary customs arrangement, should it be needed, should be time limited, and that it will be only in place until the future customs arrangement can be introduced. The UK is clear that the future customs arrangement needs to deliver on the commitments made in relation to Northern Ireland. The UK expects the future arrangement to be in place by the end of December 2021 at the latest.”
Om den tekniska lösningen ännu inte har uppfunnits den sista december 2021 som gör att gränsen på Irland kan hållas öppen även om UK lämnar EU:s tullunion och inre marknad kan ”Brexitkompromissen” tolkas som att slutdatumet inte gäller.
Politiska kommentatorer som Sky News´ Faisal Islam konstaterar att den här kompromissen framför allt handlar om regeringens desperata försök att undvika att förlora i omröstningarna i underhuset nästa vecka. Och han förutspår att ytterligare papper är att vänta från regeringen för att blidka Brexitmotståndarna på Torybänken i parlamentet.
Theresa Mays förhoppningar om att klara omröstningarna i parlamentet beror också på att oppositionspartiet Labour är splittrat om sin Brexitlinje. Den ansvarige Keith Starmer lanserade i helgen en modell där UK i framtiden ska ha tillträde till EU:s inre marknad men ändå inte vara en full medlem på den med ett EES-avtal.
Labour is proposing an “internal market” that would deliver a new and close relationship with the European Union but falls short of membership of the single market while maintaining many of its advantages.
Andra Labourparlamentariker avfärdade partiledningens förslag som omöjligt och förordar att Labour ska kräva att UK ska gå in i ett EES-avtal.
Men även om Theresa Mays regering överlever omröstningarna i parlamentet nästa vecka riskerar den att gå på pumpen redan veckan efter midsommar, på EU-toppmötet i Bryssel.
EU27 har redan sagt ja till en förlängning för UK:s utträde ur tullunionen och inre marknaden till 2020, under villkoret att UK fortsätter att följa hela EU:s regelverk. Det är därför troligt att EU-sidan är mycket skeptiskt till den specialmodell för handeln som UK-regeringen kompromissat ihop för att inte kollapsa,  i väntan på en ”teknisk lösning” som EU-sidan inte tror går att få fram.
I kompromisspappret erkänner också den brittiska regeringen att förslagen för handeln mellan EU27 och UK som den föreslår lämnar många frågor obesvarade:
”The UK acknowledges that the proposal gives rise to a number of issues that would require further discussion with the EU.”
EU-sidans förhandlingschef Michel Barnier kommenterade Brexitkompromissen i den brittiska regeringen med tre krav, som den lär få svårt att klara: ”Är det en lösning som undviker en hård gräns på Irland? Är det en modell som inte hotar sammanhållningen för EU:s inre marknad och tullunion? Är den en lösning som håller i alla väder?”