Brittiska barnbidrag i EU-domstolen

Glatt besked till premiärminister David Cameron från EU-domstolen idag:
”Ni måste inte ge barnbidrag till alla som befinner sig i Storbritannien.”

I hans svajiga försök dessa dagar, att få britterna att inte avsky EU, är säkert alla goda nyheter välkomna.

Beskedet från domstolen kan verka märkligt men tvisten hänger förstås ihop med européernas fria rörlighet.
Om folk – helt lagligt – tar sig till ett annat land, om EU-reglerna nu säger att man inte får diskriminera på grundval av nationalitet – vad blir i så fall värdlandet skyldigt personen ifråga av socialt skyddsnät?

Britterna har i alla fall ställt krav på att personen ifråga måste vara ”permanent bosatt”, vilket väl i Sverige ungefär motsvarar att man är mantalsskriven.
Annars blir det inget barnbidrag och inte de skatteavdrag som brittiska föräldrar får.

Den brittiska tolkningen får nu EU-domstolens välsignelse, på samma sätt som man i tidigare domar har meddelat Tyskland att européer inte har rätt till tyska socialbidrag bara för att de befinner sig i landet och saknar pengar.
Det räcker alltså inte att ha en ”rätt” i största allmänhet, att befinna sig i landet.

Beskedet kan läsas av Danmark också där man i debatten länge retat sig på att östeuropéer får danska barnbidrag.
Det står Danmark fritt att ge sociala förmåner till bara de som arbetar och betalar skatt, alternativt att kräva att man arbetar in sin rätt till sociala förmåner.
Så länge det gäller alla i landet.
Arbetande, skattebetalande östeuropéer också.