Bryssel minskar industrins inflytande i expertgrupper

EU-kommissionen backar ett steg om sina många expertgrupper, alltför ofta fyllda av industrins företrädare.

Under årens lopp har EU fått hård kritik från EU-ombudsmannen, EU-parlamentet och andra, för att kommittéer som ska t ex avgöra risker med socker eller tillsatser, kan ha en majoritet av företrädare som samtidigt har band till storbolagen inom livsmedelsindustrin.

En ny policy har nu klubbats för hur experter utnämns till EU-kommissionens cirka 800 expertgrupper, ska minska antalet experter som har ett annat intresse i frågorna, än Europas bästa.

I princip ska experter med dubbla intressen i fortsättningen inte utnämnas men många möjligheter till undantag kvarstår. Öppenheten kring experternas andra uppdragsgivare blir dock större.

EUs ombudsman Emily O´Reilly som 2014 inledde en utredning om kommissionens hantering, kommenterar att reformen är bra men inte tillräcklig.