Bryssel tar itu med Ungerns o Polens flyktingvägran

EU-kommissionen inleder nu en rättsprocess mot tre östländer som vägrat ta en enda av de flyktingar som anlände under 2015 och 2016.

Ungern, Tjeckien och Polen har ännu inte tagit emot en enda av de 160 000 flyktingar som EU-länderna beslöt i september 2015 att dela mellan sig.
EU-kommissionen tar nu ett första steg som kommer att leda denna trio till EU-domstolen om de inte rättar sig efter beslutet.
”Jag vill understryka att vi här talar om en juridisk skyldighet”, påminde EU-kommissionären för invandring, Dimitris Avramopoulos.

EU-beslutet om fördelning togs med kvalificerad majoritet men har överklagats av Ungern och Polen till EU-domstolen.
Domstolen har dock valt att inte suspendera beslutet (ett dåligt tecken för Ungern och Polen) och därför måste länderna följa det tills ett domstolsutslag kommer.

Skälet till att det har tagit så lång tid för EU-kommissionen att ingripa mot regelbrottet, förklarar Avramopoulos med att först nu har alla försök med dialog och diskussioner uttömts.
Det finns också ett legalt skäl. Beslutet om omfördelning från september 2015 löper på två år, så före september 2017 ska länderna ha genomfört sina åtaganden.

Fler länder har dröjt med att ta emot lovat antal flyktingar. Av de 160 000 som anlänt till Europa och skulle få ett hem, har bara drygt 20 000 ”omlokaliserats” ännu.
Men det finns en flexibilitet i omfördelningsbeslutet så att alla länder som gör en insats – eller åtminstone lovar att mycket snart göra det –  slipper tills vidare hamna i domstol.

EU-länderna åtog sig också i september 2015 att ta emot 22 000 flyktingar från kringliggande länder. Av dessa har cirka 75 procent anlänt, hämtade från flyktingläger i Turkiet, Libanon och Jordanien.
Ytterligare 1 000 syrier har hämtats från Turkiet, i enlighet med 2016 års flyktingavtal.

Fortfarande överflödar Grekland av tiotusentals flyktingar som skulle ha fått ett nytt hemland och tusentals migranter fortsätter dessutom att anlända varje vecka till Italien.

EU-länderna förhandlar för närvarande nya asylregler som skulle falla ut om ett land fick en onormalt stor inströmning av migranter.  Andra länder skulle då vara skyldiga att ta en del av dessa. Det land som vägrar, skulle få betala mellan 2 och 3 miljoner kronor till mottagande land.
Förslaget möter stort motstånd från bl a Östeuropa.