Bryssel tar ställning i Ungerns universitetsstrid

EU-kommissionen ingriper nu i universitetsstriden som fått så många ungrare att demonstrera på gatorna i Budapest.

Ungerns premiärminister Viktor Orban  fick sina fiskar varma i Bryssel på onsdagen där han infunnit sig för att tala inför Europaparlamentet.
”Se er omkring, herr Orban. Kalla oss inte byråkrater som sitter i Bryssel och bestämmer. Vi är alla, precis som ni, folkvalda”, inledde Orbans politiske frände i Europaparlamentet, Manfred Weber som leder EPP-gruppen där Orbans parti ingår.

Weber inledde kritiken men var inte ensam om den. Varför Ungern vill stänga ett universitet som ger ungerska studenter chansen att få både ungerska och amerikanska examen, var en källa till förundran.

Liberale ledaren Guy Verhofstadt uppmanade Orban att sluta vara feg – om han inte vill ingå i EU och respektera dess värderingar och regler, borde han kanske ta konsekvensen av detta och lämna EU.

Men polske Zdisislaw Kraznodebski förstod precis. Att en amerikan (George Soros) grundar ett universitet i Östeuropa handlade om kolonialism, enligt honom, vilket också gällde de flesta medborgarrörelser som Orban misstänker för att vara utländska agenter.

Orban fick ändå erkännande för att han kom till parlamentet och tog debatten.

På onsdagen meddelade EU-kommissionen att man inleder en juridisk process mot den omstridda stängningen a Centraleuropeiska universitetet i Budapest.
Åtgärden kan utgöra ett brott mot friheten att utföra tjänster, rätten att driva företag förutom medborgerliga rättigheter.

Kommissionen har full kompetens när det gäller inre marknadsregler så där kan Orban-regeringen vara illa ute.
Däremot EU-kommissionen har i flera år funnit det mycket besvärligare att ingripa mot Orban-regeringens överträdelser av EU-värderingar, som begränsningar av domares oberoende, pressfriheten och behandling av asylsökande.

För tillfället för EU-kommissionen ett slags tillrättavisande ”dialog” med landet men av döma premiärminister Orbans tal i Europaparlamentet, tycks man inte ha för plan att böja sig för kommissionens synpunkter.

EU-kommissionen för parallellt en sådan dialog med Polen vilket inte heller riktigt leder någonstans eftersom kommissionen inte fått något stöd från EUs medlemsregeringar för att ta till storsläggan mot ett medlemsland som anses kränka EU-fördragets värderingar.

EU-kommissionen tänker vidare oombett delta i Orbans nationella konsultationsrunda till alla ungerska väljare, ett frågeformulär döpt till ”Låt oss stoppa Bryssel!”.
Formuläret är fullt av faktafel och snedvridande glidningar, säger kommissionen, som tänker svara med ”hårda fakta” på nätet.