Cecilia Malmström försöker rädda vad som räddas kan av USA-förhandlingarna – innan valfrossan tar över i EU-länderna

EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström har hållit förhandlingsfanan högt även när EU-ländernas ministrar duckat i den protektionistiska snålblåsten. Men nu verkar även hon ha givit upp förhoppningarna om att nå ett frihandelsavtal med president Barack Obama.

Nu är Malmströms mål att säkra de uppgörelser som hittills nåtts med USA före EU-toppmötet den 20 oktober, då flera EU-ledare med Francois Hollande i spetsen vill visa att de står upp mot USA genom att stoppa förhandlingarna.

– It’s increasingly unlikely that a deal could be struck before Obama’s departure, var Cecilia Malmströms uppgivna kommentar efter tvådagarsmötet i Bratislava med EU:s handelsministrar.

EU-kommissionen sköter ensamt handelsförhandlingarna för medlemsländerna, och med mandatet för USA-handelsförhandlingarna i ryggen har hon kunnat fortsätta förhandla trots uttalanden från Frankrikes president Hollande och Tysklands vicekansler Sigmar Gabriel om att de ska stoppas.

Men slutresultatet av förhandlingarna ska ändå godkännas av medlemsländerna, och med den korta period som återstår av Obamas mandatperiod och förestående val i flera stora EU-länder, måste även EU-kommissionen inse det realpolitiska opinionsläget.

Nu sade Cecilia Malmström att hon vid nästa förhandlingsomgång, första veckan i oktober i New York, ska försöka se till att det som uppnåtts inte går förlorat.

– That substance is not sacrificed.

Hon tillade att det kan bli fler förhandlingsomgångar med USA, och att Obama-administrationen formellt sitter kvar till 19 januari. Men några förhandlingsdatum är inte fastställda, utan framtiden lär avgöras på EU-toppmötet i oktober.

EU-kommissionens backning i USA-förhandlingarna kan också ha underlättat för att få samtliga medlemsländers regeringar att säga OK till frihandelsavtalet med Kanada, det så kalla Ceta.

S-ledaren Gabriel har lyckats avvärja ett nej till Kanada från sitt parti, och Belgiens och Österrikes regeringar har svårt att säkra ett ja-beslut.

Cecilia Malmström lyckades stoppa försök att förändra det avtal som tagit fem år att förhandla fram, men tillsammans med Kanadas handelsminister lovade hon ta fram en ”gemensam deklaration”, där man försäkrar att avtalet inte innebär något hot mot miljöstandards, offentliga tjänster eller investerare.

EU-Kanadaavtalet ska godkännas vid ett extra handelsministermöte den 18 oktober för att kunna skrivas under vid ett EU-Kanada-toppmöte den 27 oktober.