Cecilia Malmström hoppas på teknisk handelsuppgörelse med USA innan Donald Trump tar över

Bryssel. EU-kommissionären Cecilia Malmström hoppas nå uppgörelser om tekniska standards med USA innan Donald Trump tillträder som president. Det handlar om att EU och USA godkänner varandras kontroller av läkemedelsfabriker och bilar.

Det sade handelskommissionären vid en träff med svenska journalister på torsdagen.

cecilia-malmstrom-comisarul-european-pentru-comert-938x535Malmström ska träffa sin motpart Michael Froman om två veckor, och ska då göra en avstämning av hur långt förhandlingarna om ett frihandelsavtal, som kallas TTIP, kommit.

– Vi får se vad vi kan frysa in i väntan på vad som händer med den nya presidenten, säger Malmström.

Hon hoppas att förhandlingarna kan leda till uppgörelser på tekniska områden som inte är politiskt känsliga och därför även kan genomföras. Cecilia Malmström pekar på att det pågått genomgångar av tekniska standards på en rad områden, som ofta ser lika ut i EU och USA, men där det ändå måste göra dubbla kontroller i dag.

Hon nämner komplicerade tekniska standards för bilar, textilier och läkemedelsfabriker. Det gäller tester av flamskyddsmedel.

– Här är vi överens om att det borde räcka med en kontroll av sådana tekniska standards, med en kontroll av läkemedelsfabriken, säger Malmström.

I övrigt lever EU-kommissionen i ovisshet om den nye presidentens inställning till TTIP-förhandlingarna. Donald Trump har dömt ut USA:s handelsavtal med de asiatiska-latinamerikanska länderna, TPP, och han har krävt en omförhandling av avtalet med Kanada och Mexiko, Nafta. Men Trump har aldrig nämnt TTIP, poängterar Malmström.

– Många republikaner i kongressen är för förbättrade handelsrelationer med Europa, men vi vet inte vad som kommer att hända, säger Malmström.

Den avgående presidenten Barack Obama och Tysklands Angela Merkel argumenterade också gemensamt för fortsatta frihandelsförhandlingar under Obamas europeiska rundresa.

Cecilia Malmström försvarar förslaget om att införa ett internationellt avtal om investerarskydd, trots att det pekats ut som en orsak till motståndet mot frihandelsavtalet med Kanada i bland annat Vallonien.

– Möjligheten för företag att stämma stater har funnits med i handelsavtal har funnits ända sedan 1950-talet. Det finns 3 400 sådana avtal i världen, Sverige har 110-115 bilaterala avtal. Nu är målet att modernisera dem med en internationell domstol med oberoende domare, och där utslagen kan överklagas, säger Malmström.

I det senaste EU-fördraget beslutades att EU ska förhandla fram även avtal om gemensamma regler för investeringar med andra länder. Det är det som gjort att EU-kommissionen tagit upp frågan om de gällande reglerna för investerarskydd.

Investerarskydd infördes från början i västländernas avtal med länder med bristande rättssäkerhet. Företag skulle på så sätt få skydd mot expropieringar och diskriminering.

– Det nya systemet innebär striktare definitioner, att företag till exempel inte får möjlighet att kräva ersättningsskydd när det införs tuffare miljöregler, säger Malmström.