Corona härjar på äldreboende i alla länder

Att skydda äldreboende från coronasmittan tycks höra till det svåraste av allt.
Dödsfall på äldreboende har efterhand börjat komma fram från i stort sett alla länder.


”Äldrevården är Sveriges största misslyckande” skriver Aftonbladets ledasidan och det är svårt att inte instämma.
Det var ju framförallt på grund av den stora riskenför de äldre som vi satte en stor del av världen i isolering.

Men svenska regeringen, lika lite som dess motparter i andra västländer tycks ha haft dåligt klart för sig hur arbetet ser ut på äldreboenden. Hur många människor som kommer och går varje dag, hur mycket kroppskontakt som pågår.

Många länder förbjöd tidigt besök på äldreboende men det hjälpte inte heller. Kanske för att finns så mycket personal kring varje äldre person att smittan var svår att stoppa. Kanske för att många länder inte tänkte på personalen i äldreomsorgen som smittorisk innan det var försent.

Dödsfallen i coronaviruset på äldreboenden är än så länge dåligt rapporterade.
Statistiken från de flesta länder uppger dödsfall i corona som inträffat på sjukhus. Men långt ifrån alla insjuknade bland de äldre har hunnit in på sjukhus innan de dör, då faller de utanför statistiken.

Först den 2 april meddelar t ex Frankrike för första gången en siffra för döda på äldreboende: 884 extra dödsfall och nära 15 000 extra smittade. Man har inte tänkt på att räkna dessa tidigare.
Om det sedan verkligen är totalt antal som avlidit i corona på äldreboende är oklart. Hur många har dött sedan början av mars utan att ha kontrollerats för viruset?

I Spanien upptäckte man tidigt spridningen på det otäckaste vis. På vissa äldreboenden hade personalen lämnat de gamla som dog, övergivna.
Artikel efter artikel berättar om spridningen, på ett ställe 40 av 150 ur personalen, på det andra sex dödsfall inom tre dagar.
Radiostationen Cadena Ser som låtit sina lokalradiostationer samla in lokala uppgifter från hela landet kunde summera över 1 300 dödsfall på spanska äldreboenden. I så fall skulle ungefär en tredjedel av alla döda av coronaviruset i Spanien ha skett på äldreboenden.

Belgien har tragiskt höga dödssiffror i all statistik men här tycks man faktiskt systematiskt rapportera även avlidna på äldreboende. Cirka 40 procent av de belgiska dödsfallen bedöms ske på äldreboenden.

Även från Tyskland, som haft jämförelsevis låga antal avlidna i corona, kommer rapporter om drabbade äldreboenden – i ett fall ledde det till 29 döda på ett hem med totalt 150 boende – och Röda Korset Tysklands chef varnar för en ohållbar situation eftersom vårdarna i äldreomsorg i princip saknar all skyddsutrustning.

USA och Storbritannien sägs numera vara uppe i de allra högsta antalen smittade och döda i världen. Inget av dessa länder rapporterar systematiskt döda i viruset på äldreboenden.
Branschorganisationen Care England bedömer t ex att minst 1 000 gamla har dött av corona på äldreboenden i England vilka inte tagits upp i de officiella dödsfallen (möjligen för att de inte skett på sjukhus).
Ledningen för äldreboende hotar att avgå i protest över att de och deras personal tvingas arbeta utan reellt skydd trots att social distansering är omöjligt att genomföra när man vårdar gamla.

I USA kan massmedia på samma sätt berätta om döda på äldreboenden. Redan den 25 mars fanns uppgifter om att minst 140 amerikanska äldreboenden har haft smittan.

I Florida strider guvernören juridiskt – och via hot – med en lokaltidning för att slippa lämna ut offentliga uppgifter om smittade och döda på äldreboenden.
Florida har nära 90 000 personer på äldreboende och 450 dödsfall totalt i delstaten hittills.

Nederländerna är hårt drabbat av corona, även på äldreboenden. På 900 av landets 2 500 äldreboenden är smittan konstaterad vilket får massmedia att dra slutsatsen att mörkertalet bland totalt avlidna i corona måste vara stort.

Norge beröms för sina hårda åtgärder och avundsvärt låga dödssiffror – men googla ”smitten” och ”beboer” så dyker historierna upp i lokalpressen – smittan har också här dykt på äldreboende i Nore och Uvdal, Lillehammer, Kristiansand, Bergen… och detsamma gäller för Danmark.

Inte ens i Finland som fått mycket beundran för sina hårda och tidiga åtgärder mot corona, går äldreboenden fria från smittan och alldeles särskilt gäller detta i Helsingfors.
Genomsnittsåldern på de första 25 avlidna i Finland var 84 år vilket antyder att här kan finnas fler som funnits i äldreomsorgen.
(Senaste totala siffran för Finland är 56 dödsfall).

Slutsatsen måste ändå bli att för alla länder tycks det vara väldigt svårt att skydda de gamla – just den uppgift som hela tiden sagts vara den viktigaste.