Covidgrälet – nu i svenska EU-ordförandens knä

Minns ni ordkriget när covidpandemin var som hetast, om hur försiktig man behövde vara?
Svenska EU-ordförandeskapet har just kastats in i exakt den debatten.

Acko Ankarberg och Jakob Forssmed med covidfrågan i knäet


Borde man tvinga covidtester på inresande från Kina där myndigheterna nu släppt på alla restriktioner trots en bevisligen galopperande smitta?
Det slags frågor väckte starka känslor för ett par år sedan och nu är de tillbaka.

Sverige fick som EU-ordförande på onsdagen leda ett krismöte kring frågan om EU borde införa obligatoriska flygpassagerartester för den som kommer från Kina.

Flera länder har inte väntat på EU-kompisarna. Spanien, Italien och Frankrike införde krav på tester för några dagar sedan.
Andra länder i världen har gjort detsamma (USA, Australien, Japan och Israel, mfl) vilket fått Kina att hota med ”konsekvenser” för vad de betraktar som en fientlig handling (de har då raskt glömt att de själva haft obligatorisk testning och karantän för inresande fram till nu).

Tyskland och Belgien har avvaktat, föredragit att invänta ett EU-förbud. Mötet om den saken i EUs krishanteringsgrupp (IPCR) pågick i sju timmar utan att man blev ense.
Så snart mötet var över tog Tyskland, Belgien och Sverige nationella beslut att införa testerna ändå.
Nederländerna har valt en medelväg genom att erbjuda inflygande frivilliga tester.

Vem var mest emot att kräva test av passagerare från Kina?
Det vet vi inte men Ungern anser att man inte ska ställa krav på Kina eftersom ungrarna nu är vaccinerade i hög grad.
Ungern är ju sedan gammalt vänligt inställda till Kina och hyllar än idag landets pandemihantering.

Men Ungerns åsikt stämmer väl med det råd som har getts EUs krishanterare från EUs egna hälsoexperter (ECDC). Eftersom européerna är vaccinerade till minst 85 procent och många redan haft covid, eftersom inget tyder på att smittan från Kina utgör en ny, farligare variant av covid, så behövs inte inresekrav,
Däremot rekommenderar experterna att passagerare bär mask på plan från Kina, att flygplatser skärper försiktighetsåtgärder samt att varje land noga följer smittans utveckling hemma.

Räcker detta?
Uppenbarligen tror de flesta EU-länders sjukvårdsmyndigheter inte det. Ett starkt motargument är att kinesiska myndigheter varit notoriskt vaga och sena med att upplysa resten av världen om hur sjukdomen ser ut och breder ut sig i Kina.

Med stöd av en ”stark majoritet” av länderna, beslöt onsdagens krishanteringsmöte efter sju timmars diskussioner att trots brist enhällighet ”starkt uppmana” alla EU-länder att införa obligatoriska covidtester.

Nästa EU-hälsoministermöte ligger inplanerat för mitten av mars. Pressen på svenske hälsoministern Jakob Forssmed att kasta in en extra session tidigare, om utvecklingen skulle gå åt fel håll, har redan börjat.