Danmarks regering faller (kanske)

Akut regeringskris i vårt grannland.
Statsminister Lars Lökke Rasmussen överväger inför TV-kamerorna om han ska utlysa nyval.
Men nej, han gör först ett försök att förhandla med sitt parlamentariska stödparti.

Bråket handlar om jordbruksminister Eva Kjer Hansen (Venstre) som lurat folketinget.
När en ny lag om jordbruket skulle igenom, presenterade hon den som mer miljövänlig än den faktiskt är.

Detta vet vi för forskarna som hade skrivit underlaget har protesterat mot ministerns utläggningar av deras resultat.
Venstre-regeringens stödparti i folketinget, Konservative, har då upprört gått ut i presskonferens och sagt att hennes avgång är ett villkor för fortsatt stöd till regeringen.

Inte ointressant i sammanhanget är att lagen som de danska borgerliga bråkar om, troligen bryter mot EU-reglerna.
EU-kommission utreder just nu lagförslaget som man misstänker är alltför miljö-ovänligt (hotar grundvattnet bl a) för att godkännas.

Den delen – miljörisker samt EU-regler – struntar dock båda stridande parter fullständigt i.
Regeringen har rentav själv upplyst folketinget om att det är högst osäkert att den nya lagen klarar EUs miljökrav.
Men miljön måste stå åt sidan, för danska bönder ska inte påläggas bördor.

Eventuella överträdelser av EU-regler visar sig alltså det danska folketinget strunta i.
Detta är ett växande fenomen runtom i Europa som är värt att notera.
Det är inte bara Polen, Ungern och för den delen Grekland som struntar i fattade beslut.
Eller Storbritannien som kräver omförhandling av tagna beslut.

Det är Holland också, som folkomröstar i april om ett handelsavtal med Ukraina trots att det både beslutats om i sedvanlig ordning och trätt i kraft.
Det är Tjeckien vars parlament röstar nej till ett redan fattat EU-beslut om att stämpla varor från israeliska bosättningar med ”Import från israeliska bosättningar”.

Danskarnas agerande är inte mer än ännu en spik i kistan för ett fungerande EU-samarbete.