Därför kan Putin inte vinna – Ukrainas tusenåriga historia

Vladimir Putin försvarar sitt blodiga krig mot Ukraina med att det inte finns någon ukrainsk nation. Och han har länge haft stöd för den inställningen av makthavare i väst.

Men Ukraina har en mer än tusenårig historia. Det visar journalisten och historikern Peter Johnsson i den första boken på svenska om landets historia. Nödvändigt att förstå när kampen om Europas framtid nu avgörs av ukrainarnas motståndskamp.

– I Putins historiska myt finns den ”ryska världen”, där folken i Ukraina och Belarus ingår, och om inte de beskyddas kan själva Ryssland hotas. Enligt Putin finns inte Ukraina, säger Peter Johnsson.

Han har bott i Polen i 40 år och levererat nyhetsrapporter från den dramatiska utvecklingen i Central- och Östeuropa. Han var med när protesterna började i Ukraina mot valfusk i presidentvalet 2004.

– Jag kände i näsan att det var revolution på gång. Jag hade varit med i demonstrationerna i andra länder under 80-talet, säger Peter Johnsson.

Parallellt med det arbetet har han i flera decennier ägnat sig att gräva fram Ukrainas historia ända tillbaka till 800-talet.

”Krimriket” slöt avtal med Konstantinopel år 944 och befolkningen kristnades. De ständiga kontakterna under hundratals år med Väst- och Sydeuropa ger regionens befolkning en helt annan identitet än Rysslands.

Men Ukraina har under århundradena långa tider tvingats till underkastelse – av mongoler, polacker, litauer, kosacker, ryssar. Ukraina har delats flera gånger och förötts av ”brända jordens taktik” av både Hitlers och Stalins arméer. Men människornas dröm om en självständig nation har levt vidare genom alla umbäranden.

Den första upplagan av Peter Johnssons bok gavs ut 2015. I den sista meningen i boken varnade han för att ”Europa för första gången sedan andra världskriget drivs in i en stor väpnad konflikt”.

Det var det inga politiska ledare som trodde på då. Trots att Putinregimen annekterat Krim året innan, och 2008 intagit stora områden i östra Ukraina. Angela Merkel och Francois Hollande pressade i stället Ukraina att backa och gå med på Putins ”fredsvillkor” för att slippa agera. Först när ryska armén inledde totalinvasionen den 24 februari i fjol insåg de europeiska ledarna att de haft grundfel om hur långt Putin var beredd att gå.

Västvärldens ledare levde i föreställningen att Berlinmurens fall och Sovjetunionens kollaps innebar att Ryssland inte längre var något verkligt hot. I stället inriktade man sig på att samarbete med Putinregimen.

Framför allt Tyskland lierade sig med Ryssland och Putins tänkande. Den förre S-förbundskanslern Helmut Schmidt hävdade kort efter Rysslands annektering av Krim:

”Det måste anses som omstritt om det överhuvudtaget finns någon ukrainisk nation.” (Die Zeit)

Peter Johnsson har nu uppdaterat sin bok och den ges i dagarna ut med ett nytt inledande kapitel. Den presenterades på ett möte i veckan med ett samtal mellan författaren och historieprofessorn Kristian Gerner på Goethe-institutet i Stockholm.

Den nya utgåvan kommer i rätt ögonblick och ger nya insikter till den debatt som förs om det stora kriget och Putinregimen.

I svenska och internationella vänstern och extremhögern har Putins historiska myt haft stort genomslag. Kriget beskrivs som en konflikt mellan Ryssland och Nato, där ukrainarnas åsikt nonchaleras eller sägs bero på att nazister är med och styr landet och militären. Ukraina uppmanas att gå med på fredsförhandlingar och acceptera att ge upp delar av landet. Andra manade Ukraina att inte ta militär strid med Ryssland utan i stället efter den ryska ockupationen ägna sig åt civila protester..

De som med olika argument uppmanar ukrainarna att i olika former ge upp sitt land och sin nationella självständighet kanske inte känner till landets tusenåriga historia. Men det är obegripligt att den orange revolutionen 2004-05 och Maidanrevolten 2013-14 inte fått alla att politiskt intresserade att inse vad ukrainarna är beredda till för att uppnå sitt mål om nationell självständighet.

The Orange Revolution had a profound effect on the way Ukrainians perceived themselves and their national identity.

(Dokumentärfilmen om Maidanrevolten, Winter of Fire, kan ses på Netflix. Den visas också under Europadagen 9 maj i Stockholm, Kulturhuset kl 19)

Peter Johnson och Kristian Gerner menar att Rysslands imperialistiska ambitioner där regimen bryter mot alla internationella avtal om att acceptera andra länders gränser och territoriella integritet beror på att Putin omvandlat Ryssland till en fascistisk stat.

Putin har rehabiliterat den ryske fascisten Ivan Iljin. Hans skrifter har skickats ut till toppbyråkrater runt om i landet och till ledarna för annekteringen av Krim och östra Ukraina. Putin har i flera artiklar lyft fram Iljins idéer som viktiga för att förstå Rysslands framtid.

– Stalin, Hitler, Putin – tre steg till helvetet, kommenterar Kristian Gerner.

Den internationellt ledande historikern Timothy Snyder instämmer i att Ryssland i dag uppfyller de flesta kännetecknen för en fascistisk stat. Här ett utdrag ur hans text i New York Times i maj i fjol.

People disagree, often vehemently, over what constitutes fascism. But today’s Russia meets most of the criteria that scholars tend to apply. It has a cult around a single leader, Vladimir Putin. It has a cult of the dead, organized around World War II. It has a myth of a past golden age of imperial greatness, to be restored by a war of healing violence — the murderous war on Ukraine.

Den ryske professorn Sergei Medvedev, nu professor i Prag, varnar också för att Ryssland utvecklats till en fascistisk stat.

— Nu är Ryssland i ett klassiskt fascistiskt stadium, om än inte som 1900-talets fascism. Det är en mer postmodern fascism, byggd på medier och tv-bilder och den psykologiska bekvämligheten hos ett folk som vill ha en behaglig version av sanningen, säger Sergei Medvedev.

— Vi kan inte leva vidare med Ryssland som det är i dag och ju förr väst förstår det desto bättre. Det finns inga andra alternativ än att rakt av besegra Ryssland.

USA och EU har tillsammans med Nato ställt upp på Ukrainas sida. Putinregimen har lyckats kringgå en del av sanktionerna, men de slår ändå hårt mot landets långsiktiga ekonomi och militära förmåga. Vapenleveranserna har kommit sent och USA står för den överväldigande delen. Men det är ändå historiska beslut som tagit av EU-länderna enhälligt att ge militärt stöd.

Men det finns ännu ingen politisk ledare som talar högt om hur Putinregimen ska stoppas. Frankrikes president Emmanuel Macron har tvärtom talat om att ge ”säkerhetsgarantier” till Ryssland i ett fredsavtal.

Peter Johnssons bok visar att Rysslands invasion av Ukraina handlar om en historisk vändpunkt för Europa, där ukrainarna tar striden för demokratin och alla måste inse vad det betyder att inte ta ställning i denna geopolitiska maktkamp.