Detta är EU:s gränskontrollförslag

Länge omtalat men på tisdag presenteras förslaget,:
En europeisk gräns- och kustvakt.
Det läggs fram precis i tid för EU:s stats- och regeringschefers toppmöte i Bryssel på torsdag.

Rent praktiskt är förslaget att biffa upp gränskontrollbyrån Frontex rejält:

*Frontex slås ihop med EU:s fiskerinspektion och EU:s maritima inspektion
(Här uppstår vinster i jakten på båtflyktingar. Sagda myndigheter kan redan utgå från båtars GPS:er och sin satellitövervakning, De kan se var båtar befinner samt hur fort de rör sig – rör de sig långsamt kan det bero på alltför tung last eller att de bogserar en båt. Så hittar man båtflyktingar.)

* Frontex och medlemsländernas alla gränskontrollmyndigheter, på land, till havs eller i luften ingår i den nya Europeiska Gräns- och Kustvakten
(Till vardags fortsätter allt som förut, medlemslandet har ansvar och bestämmer. Utom om akuta problem uppstår vid någon gräns. Då kan EGK kräva de åtgärder och begära in de resurser från medlemsländerna som behövs för att lösa problemet.)

* Nya Frontex (EGK) får egen budget
(Tillräckligt stor för att kunna köpa in båtar, helikoptrar, fingeravtrycksmaskiner. Det löser problemet med det nuvarande systemet där Frontex lånar resurser av medlemsländerna  – länderna har varit väldigt snåla och det begränsar starkt vad Frontex kan göra.)

* EGK ges nya befogenheter
(Plikt att göra sårbarhetsanalyser på varje medlemslands sätt att sina sköta gränskontroller. Tillgång till stor databas över oönskade individer, stulna pass, etc. Ansvar för hemskickande av oönskade individer till deras hemländer. Delta i jakt på människosmugglare. Utbildning och forskning kring gränskontroller. Men framförallt rätten att ta över en gränskontroll för ett land som inte längre sköter sin uppgift.)

* Tuffare gränskontroller – både ut och in
(Det blir inresekontroller och utresekontroller, allt med biometriska uppgifter. På så sätt ska resande i terrorism enklare hejdas.)

Kan man ens göra så – ta över medlemsländernas gränskontroll – utan att åtminstone skriva om fördraget?
Ja, för det finns redan i fördraget:
Art 77.1) lyder:
”Unionen ska utforma en politik med syftet att…
… d) alla nödvändiga åtgärder för att stegvis upprätta ett integrerat system för förvaltning av de yttre gränserna,”

Ett sådant beslut ska rentav – helt enligt reglerna – fattas med kvalificerad majoritet.
Än en gång, i en mycket känslig fråga, liksom med omfördelning av flyktingar, kan alltså ovilliga medlemsländer röstas ned.

Bakom förslaget ligger naturligtvis höstens oro med stora flyktingströmmar.
I ett nötskal gav det oss följande dilemma:
Grekland har inte klarat hantera mängden av människor men har i det längsta vägrat ta emot annan assistans än små hjälpinsatser.
Andra EU-länder har i panik infört egna gränskontroller, mot EU-grannar..
EU:s största framgång, den gränslösa inre marknaden (som ger oss så stort inflytande i världen tack vare 500 miljoner av världens rikaste konsumenter) riskerar att gå om intet när gränsfriheten försvinner.

Inte sagt därför att alla EU:s stats-och regeringschefer kommer att gilla förslaget.
Stefan Löfven har t ex varit emot under alla diskussioner om saken i höst.

En punkt som lär skapa protester bland regeringscheferna är förslagets idé om vem som ska ha behörigheten att utlösa ett övertagande av ett lands gränskontroll:
EU-kommissionen.
Förslaget säger i sin artikel 18 att:
Om EGK:s sårbarhetsanalys visar att land X missköter sina gränser ska ett förslag om åtgärder gå till EGK:s förvaltningsstyrelse.
I förvaltningsstyrelsen ska sitta en från varje EU-land (önskvärt en expert på gränskontroll, t ex landets tullchef) plus två från EU-kommissionen.
Med majoritet ska dessa besluta om åtgärdsförslaget (minst 15 länder som företräder 65 proc av EU-befolkningen).
Om styrelsen röstat för åtgärder men landet X vägrar, går ärendet till EU-kommissionen som kan välja att skicka ut EGK ändå.

Valet för EU-toppmötets ledare står sålunda mellan att uppge suveränitet över sina gränskontroller eller riskera den inre marknaden.

1 tanke på “Detta är EU:s gränskontrollförslag”

Kommentarer är stängda.