Dömda att dela klimatkostnaderna

Tänk om Greta får rätt – alltså juridiskt?
Tysk grundlagsdomstol har just dömt att det är olagligt att lägga klimatbördan på de yngsta.

Olagligt skjuta klimatbördan till barnen, säger tysk författningsdomstol

Tyskland har tagit en klimatlag som säger att landet ska vara klimatneutralt 2050.
Tyskand har också färdigställt konkreta planer för hur vägen dit ska nås, fram till 2030.
Men inte mer än så.
Man kan säga att vi som är vuxna nu därmed skjuter problemet till de som är vuxna då.

Och det är precis vad Tysklands författningsdomstol säger.
Detta är att lägga en oskälig del av bördan för att avvärja klimathotet på de allra yngsta, dömde domstolen i förra veckan.
Tysklands författningsdomstol har en oerhört stark ställning i Tyskland och är inte en institution man kan strunta i.

Men de tyska domarna var inte först.
I december 2019 slog Nederländernas högsta domstol fast att regeringen inte gjort tillräckligt för klimatet utan måste sänka sina utsläpp med 25 procent till år 2020, vilket var mer än landet ålagts via EUs klimatbeslut.
Domstolen grundade sin dom på att klimatförändringarna hotar liv och att regeringen enligt Europarådets konvention om mänskliga rättigheter, måste rädda liv.

I februari 2021 föll en liknande dom mot den franska staten i en förvaltningsdomstol. Dels fälldes man för att ha missat de utsläppsmål man hade åtagit sig för åren 2015-2018 vilket gav symboliskt skadestånd om 1 euro till de fyra organisationer som klagat.
Dels ålade domstolen regeringen att göra klart hur man rent konkret avser att klara sina klimatmål fram till 2030.
I båda fallen bedömde domstolen att staten har möjlighet reparera skadan genom att sätta igång ett kompetent klimatarbete.

I Portugal har aktivister stämt 33 europeiska länder inför Europadomstolen i Strasbourg och i Sverige undersöker en grupp ungdomar under namnet Aurora, om den svenska staten kan stämmas för att inte uppfylla sina egna klimatåtaganden.

I Tyskland drog debatten igång omedelbart efter den omvälvande domen. Ledande politiker tycks acceptera utmaningen från domstolen.
Att göra en klar plan för åren 2030 till 2050 tycks vara det enkla sättet att möta domen.

Men får man lägga större klimatbördor och högre kostnader på de yngre generationerna, än vi ålägger oss själva idag?
Den tyska författningsdomstolen tvingar oss i alla fall att konfrontera frågan..