EU-domedagsprofetior – på allvar den här gången

Varning för att avgrunden väntar, hela EU hotas, om inte… är ett vanligt förhandlingsargument i EU. Det krävs för att regeringar på hemmaplan ska kunna förklara varför de gått med på tuffa kompromisser.

Men när domedagsprofetiorna nu duggar tätt är det mer på allvar än någonsin tidigare. Flera EU-regeringschefer, med Ungerns Viktor Orban i spetsen, har börjat strunta i det mest grundläggande för att EU ska fungera, att toppmötesbeslut genomförs. EU:s sönderfall har inletts när land efter land vägrar ta emot flyktingar och gränserna stängs.

– EU has two months to control the migrant crisis, or go bust, var EU-ordföranden Donald Tusks domedagsvarning i EU-parlamentet på tisdagen.

Han menade att EU-toppmötet i mars blir sista chansen att se om de fattade besluten om flyktingpolitiken kan genomföras. Annars hotar en kollaps för passunionen Schengen, och om EU inte kan kontrollera sina yttre gränser innebär det ett slut för EU som politiskt projekt.

”The March European Council will be the last moment to see if our strategy works. If it doesn’t we will face grave consequences such as the collapse of Schengen.”

EU would ”fail as a political project” if it could not control its external borders properly.

Hollands premiärminister Mark Rutte, vars land är ordförande för EU det närmaste halvåret, var lika hotfull i sina varningar i EU-parlamentet i dag. Han sade att medlemsländerna måste börja följa de beslut som fattats, ”En uppgörelse är en uppgörelse, det måste bli den nya normen för EU.”

“We are running out of time. We need a sharp reduction in the coming six to eight weeks, “Sticking to agreements should be a new norm for Europe. A deal is a deal,” manade Rutte.

Och EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker fyllde i med varningar för följderna av återinförda gränskontroller.

– En kollaps för Schengen innebär stora kostnader. Om EU:s inre marknad skadas kommer vi en dag att undra om vi behöver en gemensam valuta, varnade Juncker.

If Schengen collapses, it will mean “no free movement of workers” and “no single market.” “Non-Schengen has a huge cost – if the single market began to suffer … then one day we’ll [also] be wondering if we need a common currency.”

Juncker begärde i dag att EU-toppmötet i februari ska förlängas, för att stats- och regeringscheferna inte bara ska få tid att förhandla om en uppgörelse inför Storbritanniens folkomröstning om EU-medlemskapet, utan också de akuta flyktingfrågorna. Kommissionen arbetar med förslag för att skärpa tidigare förslag.
Alla EU-ledare är ense om att Europa befinner sig i en allvarlig flyktingkris och de har fattat en rad beslut om hur den ska mötas. Men EU-kommissionens dagliga uppföljning avslöjar hur regeringarna inte lever upp till sina åtaganden:
+ Endast 322 asylsökande av beslutade 160 000 har omfördelats från Grekland och Italien. Endast 836 asylsökande har sänts tillbaka efter att ha fått nej på sin ansökan.
+ EU-regeringarna har levererat 575 miljoner euro till flyktingåtgärder, vilket gör att det saknas 2,2 miljarder euro utifrån de beslut som fattades under hösten.
+ EU:s asylmyndighet har fått 201 experter från medlemsländer, mot de 374 som beslutats. EU:s gränskontrollmyndighet Frontex har fått 447 gränsvakter, mot de 775 som begärts.

När regeringarna i Central- och Östeuropa öppet struntar i de beslut som fattats på EU-ministermötena blir det också lättare för regeringar i Frankrike och Italien att dröja med att ta emot flyktingar. President Francois Hollande och premiärminister Matteo Renzi vill inte riskera att förlora röster till högerpopulistiska partier.

Det här ökar trycket på Tyskland, och därmed på förbundskansler Angela Merkel, som är satt under ökad press att också införa gränskontroller och sätta stopp för flyktingarna.

Det enda argument som EU-ledarna Tusk, Juncker och Rutte nu verkar ha kvar är domedagsprofetian – att EU:s grundvalar, inre marknaden, och passunionen, är på väg att gå under.

Mark Rutte har lanserat förslaget att låta Schengen gå under och upprätta ett ”Mini-Schengen”, med Benelux-länderna, Tyskland och eventuellt något grannland. Ungerns Viktor Orban verkade först reagera på det hotet när han bildade ”Friends of Schengen” tillsammans med Polen, Tjeckien och Slovakien. Men uppenbart tar östledarna ändå inte hotet mot deras medlemskap i Schengen på allvar. De har inte visat någon beredskap att börja ta ansvar för EU-besluten om flyktingpolitiken.

Därför stängs fler och fler gränser i Europa, senast i dag mellan Makedonien och Grekland. Det gränslösa Europa blir alltmer av en tom slogan, och talet om ”tillfälliga” gränskontroller alltmer ett långsiktigt projekt.

 

1 tanke på “EU-domedagsprofetior – på allvar den här gången”

  1. Näh, i kris kan man fatta stora beslut: Tex ett mini-schengen omkring en homogen kärna av euroland. Klipp av grekland. En effektivisering och tätare sammarbete behövs.

Kommentarer är stängda.