ECB varnar City – sök europalicens innan det är försent

Nu brinner det i knutarna för bankerna – den Londonbaserade bank som inte lämnar in licensansökan till ECB senast juni, åker ur den europeiska marknaden.

Näringslivet i Storbritannien väntar fortfarande tålmodigt på att brexit ska lösa sig.
Självklart måste en lösning bara dyka upp så engelsmännen inte utestängs nästa år!

Om ett litet land hade agerat som Storbritannien så hade näringslivet gett sig av för länge sedan.
Den brittiska regeringen har ju utlöst en mekanism som leder till automatisk uteslutning den 29 mars 2019.
Ett år innan denna ödesdag existerar inte ens skuggan av en lösning för brittiska relationer därefter med deras största handelsparters.

Men eftersom vi ju inte talar om vilket land som helst – utan ett av Europas största länder,-  så fortsätter företagsledarna alltså att tro att det osannolika inte kan ske.
Hittills har bara rapporterats punktvisa utflyttningar.

Ett trettiotal finansiella firmor har satt upp kontor på Irland.
I Frankfurt börjar det bli trångt för alla amerikanska finansiella aktörer.
Tyska långtradare rapporteras köra tomma bilar hem – ett tecken på att tysk industri letar underleverantörer på annat håll.
Småpotatis.

Nu är förstås det värsta som kan hända brittisk varuexport (43 procent går till EU) att det blir dyrt och besvärligt vid gränsen efter mars nästa år.
Men vad tjänsteexporten riskerar (80 procent består av finansiella tjänster) är att få lägga ner verksamheten på sin största marknad..

Så nu drar den Europeiska centralbanken i brandlarmet.
Den finansaktör som inte söker europaclicens hos dem före juni månads utgång, ska inte räkna med att få göra affärer på den europeiska marknaden nästa år.

Sabine Lautenschlaeger i ECBs styrelse, påpekar att det finns inga garantier för att Storbritannien beviljas de två extra år man har ansökt om, som övergång efter att man lämnar EU.***
Och hennes avdelning på ECB som hanterar licensansökningar hinner inte med den noggranna kontroll som krävs för att bevilja en banklicens, för den som söker licensen efter sommarsemestrarna.

Svenska Kommerskollegiuim varnar samtidigt svenskt näringsliv att det är hög tid att tänka ut en brexitplan.
”Oavsett hur förhandlingarna går så blir det försämringar,” förklarar Kommerskollegiums Anneli Wängelin för alla som handlar med Storbritannien.

***Och varför säger hon så? Kanske för att Storbritanniens regering kräver att under övergångsperioden få välja att inte följa EU-regler som man inte gillar men att däremot få delta i EU-samarbete som man idag vägrar vara med i (t ex polisiärt). ”Att det alls blir en övergångsperiods är inte givet”, säger EUs chefsförhandlare inför dessa krav.