Efter valet: Dags fimpa ”Kanske, kanske, kanske” – snabba beslut krävs om 50 miljarder till Ukraina

Sex av åtta toppkandidater svarade ”Kanske, kanske, kanske, kanske, kanske och Nej” på frågan om gemensamma lån för att stödja Ukraina med vapen. Oroliga för att förlora väljare som inte vill höra talas om att eventuellt betala mer till EU.

Men de nyvalda EU-parlamentarikerna kan omedelbart de intar sina stolar i Bryssel tvingas visa om de är för eller emot ökat Ukrainastöd.

Redan nu på torsdag ska EU:s stormaktsledare ge besked till USA:s Joe Biden hur man snabbt tillsammans ska låna upp 50 miljarder dollar till Ukraina.

Det är USA som pressat på för att använda Putinregimens låsta tillgångar i Europa för att stödja Ukraina. Joe Biden vill ha ett beslut på G7-mötet i Italien inför den fredskonferens som Ukraina inbjudit till i Schweiz den 16 juni.

EU har två alternativ att välja mellan:

+ USA tar lån på 50 miljarder dollar och EU garanterar att betala av lånet med ränteinkomsterna från Rysslands banktillgångar under många år framåt. Intäkterna beräknas till 2,5 – 3,5 miljarder dollar om året.

Det är det snabba sättet att få fram pengar till Ukraina. Men för att vara säker på att EU verkligen kommer att betala av lånet kräver Joe Biden att EU garanterar att sanktionerna mot Ryssland kommer att bli långvariga. I dag förnyas sanktionsbeslutet var sjätte månad, och Ungerns Viktor Orban kan lägga in veto varje gång.

Orban har redan viftat med vetokortet och krävt att frågan ska tas upp på EU-toppmötet efter midsommar.

+ EU kan ta upp ett lån på finansmarknaderna på egen hand med budgeten som säkerhet, och räkna med att kunna amortera med hjälp av avkastningen från de ryska bankmiljarderna. Beslutet kan tas med majoritetsbeslut även om Viktor Orban säger nej.

Men flera EU-regeringar är motståndare till nya EU-lån, bland andra Tyskland och Sverige. Beslutet måste också godkännas av det nya EU-parlamentet som har sitt första möte i juli och troligen inte kan fatta beslut förrän under hösten.

Frankrikes Emmanuel Macron deklarerade i samband med president Joe Bidens statsbesök att de båda är överens.

De svenska EU-kandidaterna som nu samtliga är invalda i parlamentet vet naturligtvis om att det kommer att krävas stora beslut om ökat stöd till Ukraina för att leva upp till löftet om att ”Putin får inte vinna” som alla partier utlovat i valrörelsen. Men när de åtta stod i tv-studion i slutdebatten i fredags var det ändå bara två som vågade trycka på Ja-knappen – Miljöpartiets Alice Bah-Kuhnke och Liberalernas Karin Karlsbro.

Moderaternas Tomas Tobé som lanserade sig som den främste att få ”saker och ting gjorda i EU-parlamentet” tryckte till och med på rött.

-Det finns ingen övre gräns för stödet till Ukraina, försäkrade Tobé.

Och lovade fixa fram miljarderna med en ”stor omprioritering av EU:s budget”.

Men det skulle ta åratal av förhandlingar och kräva enhälligt beslut där fattiga medlemsländers regeringar går med på att förlora 100-tals miljarder euro. Tomas Tobé vet att det är hart när ogenomförbart, och inte ger något stöd till Ukraina i dag.

Övriga EU-kandidater som tryckt på gult som Jonas Sjöstedt(V), Alice Teodorescu Måwe(Kd), Emma Wiesner(C) och Heléne Fritzon(S) uppfann andra sätt att ducka och lova massor med miljarder till Ukraina men ”kanske” utan EU-lån.

Svenska regeringen och riksdagen kommer snabbt att tvingas ta ställning till formerna för det nya Ukrainastödet. Och de nyvalda EU-parlamentarikerna kan ha frågan på sitt bord när de anländer för att inta sina platser nästa månad.

Men fler förslag om nya stora EU-satsningar för att klara klimatåtagandena och stå emot den ökande konkurrensen från USA och Kina.

+ EU-ledarna fick en tung rapport på toppmötet i april med förslag om stora centraliserade statsstöd för att inte förlora hundratusentals jobb och upprätthålla EU:s inre marknad från Italiens tidigare premiärminister Enrico Letta.

+ På EU-toppmötet efter midsommarhelgen kommer förre chefen för Europeiska centralbanken Mario Draghi med förslag om massiva offentliga investeringar och fördjupat ekonomiskt samarbete för att locka privata investerare att satsa minst 500 miljarder euro i gröna investeringar varje år. 

Prenumerera gratis. Skriv in din mejladress i rutan.