En EU-plan för fler och billigare läkemedel

EU-kommissionen har en plan för att leverera oss medborgare en imponerande trio nyheter:
Nya läkemedel snabbare, existerande läkemedel till lägre kostnad och slut på viktiga läkemedel som bristvara.

Det blir bara vanligare att läkemedel saknas på apoteken


EUs framgång med att snabbt få fram vaccin mot covid19 har gett mersmak i Bryssel. EU-kommissionen har redan utarbetat mer samordning inom sjuk- och hälsovård i en så kallad hälsounion.
Nu kommer ett stort lagstiftningspaket för att säkra tillgång till rimligt prissatta läkemedel.

För att sänka priset på läkemedel föreslår EU-kommissionen att utmana läkemedelsindustrin – redan efter åtta år ska medicinen sluta vara exklusiv och (billigare) kopior tillåtas på marknaden.
Det är istället tänkt att göra regeringarna nöjda för i de europeiska länderna är som bekant tillgång till sjukvård och mediciner framförallt statens uppgift och avancerade läkemedel är väldigt dyra för sjukvården.
För att ge regeringarna bättre kort på hand i prisförhandlingar när läkemedlen upphandlas, ska tillverkarna tvingas vara öppna i sina tillståndsansökningar med hur mycket offentligt stöd de fått för sina forskning samt vad forskningen kostat.

Läkemedelsbolagen föredrar möjligen en annan reform – för innovativa läkemedel blir skyddet förlängt till 12 år. Fyra extra år med ensamrätt på försäljningen, alltså.
Dessutom ska bolagen inte längre behöva vänta 400 dagar (i snitt) på tillstånd för att börja sälja nya läkemedel. Processen på EMA (EUs läkemedelsmyndighet) ska kortas till 180 dagar (från 210) och den efterföljande processen på EU-kommissionen till 46 dagar (från 67).

Brist på viktiga läkemedel på apotek och sjukhus är ett akut problem som många svenskar känner igen. Regeringen la i januari fram en plan för att avhjälpa det genom bl a böter för bolag som inte informerar i tid om kommande brister och skarpare krav på apotek att hålla lager.
Men bristfenomenet är inte unikt svenskt utan delas av hela Europa (och globalt).

EU-förslaget på frågan om brister handlar bl a om att ålägga tillverkarna att rapportera tidigare när de ser framtida problem med att leverera och upprätta en plan för hur de ska undvika att brister uppstår.
EMA får i uppgift att övervaka tillsammans med medlemsländerna som åläggs att hålla noga kontroll på att nationella lager inte är på väg att tömmas.
EU-kommissionen kommer göra upp en lista över ”kritiska” läkemedel för vilka man tänker undersöka om leveranskedjorna fungerar. Idén är att i tid upptäcka eventuell sårbarheter så att man kan gripa in för att säkra tillgången.

Förslagen kommer med några extra morötter för läkemedelstillverkare.
Den som genomför nyttiga men mycket dyra kliniska försök kan få exklusivitet under ett extra halvår (vilket kan betyda en väldigt mycket större vinst.
Likaså kan det bolag som tillhandahåller sina nya läkemedel till alla EU-länder lika snabbt (idag får typiskt Östeuropa vänta mycket längre) också få förlängt skydd.
Även de tillverkare som tar fram läkemedel för de sjukdomar som bolagens forskning annars tenderar att strunta i, kan räkna med en förlängd exklusivitet.

Ett sista inslag handlar om kampen mot antibiotika. Här lockar EU-förslaget med ett extra års skydd för den som kan utveckla en ny, stark variant.
Samtidigt ska medlemsländerna uppmanas att dra ner på utskrivandet av antibiotika till både människor och djur eftersom överanvändning leder till motståndskraft mot antibiotika – ett av sjukvårdens stora problem idag.

Paketet som redan läckts i delar har upprört flera läkemedelsbolag och det lär därför inte glida genom ohindrat när det nu går till lagstiftarna i ministerrådet och Europaparlamentet.