Erdogan som värd för humanitärt toppmöte?

Turkiet som värd för ett internationellt ”humanitärt” toppmöte – vad kan gå fel?

Turkiet förtjänar världens erkännande för att husera någonstans under 3 miljoner syriska flyktingar – vilket president Erdogan lät världen veta i sitt inledningsanförande.
Kanske lite mindre erkännande dock, för dess nyckfulla och ibland dödliga sätt att hantera desamma – åtskilliga rapporter om hur de skjuts ihjäl vid gränsen har kommit från medborgarrättsorganisationer.

President Erdogan utnyttjade självklart sitt värdskap för World Humanitarian Summit maximalt.
Han bjöd in och rullade ut röda mattan till presidenten för den turk-cypriotiska delen av Cypern, Mustafa Akinci.

Detta fick den grek-cypriotiska presidenten, Nicos Anastasiadis, att storma ut och storma hem till Cypern.
Cypern har haft FN-ledda återföreningsförhandlingar under ett år och mötet i Istanbul skulle ha blivit ännu ett tillfälle att diskutera villkor med Ban-Ki Moon.
Men Ban-Ki Moons offentliga gullande med turkcypriotiska Akinci fick grekcyprioten att se rött.

Detta visste alla skulle hända, även president Erdogan – ledare för det enda land i världen som erkänner den turk-cypriotiska delen som en självständig stat.
Han gillade kanske inte vad turk-cyprioter var på väg att godta som villkor och agerade därefter.

President Erdogan avslutade toppmötet med en lång och hetsig urladdning mot EU vilken tyska förbundskansler Angela Merkel artigt tvingades lyssna på.
EU har inte betalat de 6 miljarder euro Turkiet blivit lovad, anklagade han (som skulle komma efter att Turkiet uppfyllt ett antal villkor).
EU ska inte lägga sig i turkiska terrorlagar (kurdiska parlamentariker har fråntagits sin immunitet för att kunna anklagas för terrorbrott – numera definierat som alla som sagt något positivt om kurder.
EU har bara att ge turkarna visumfrihet utan tjafs.
Och är det så det inte passar, så kan Erdogan riva upp flyktingavtalet när han har lust.

För övrigt har Erdogan andra vänner om EU inte gillar honom.
I april stod han värd för ett annat internationellt toppmöte i Istanbul – muslimska världens toppmöte.
Erdogan ser sig själv som dess ledare.