Ett Europa som skyddar… mot Kina

Det brukar vara Macron som talar om ”ett Europa som skyddar” och då kallas han protektionist.
Idag var det istället liberalen Cecilia Malmström.

Idag trädde EUs nya antidumpingregler i kraft och det firar EU-kommissionen med att släppa sin första landrapport kring dumping – om Kina.

Normalt kalkyleras dumping utifrån skillnaden mellan exportpris och inhemskt pris på en vara.
Är den billigare när den säljs till utlandet, konstateras dumping.

De nya reglerna säger att EU hädanefter också ska undersöka om staten sponsrat varan genom någon form av statsstöd.
I så fall ska sådant stöd avräknas innan dumpingfrågan avgörs.

Kina är förstås mål nummer ett för en sådan exercis.
Denna första landrapport från EU går i stor detalj genom de otaliga sätt som den kinesiska staten kontrollerar, subventioner och styr Kinas ekonomi samt näringsliv, liksom hur staten genomgående gynnar kinesiska företag på bekostnad av utländska.

Här finns gott om argument att plocka fram när EU vill slå till mot kinesisk billig import, vilket råkar vara högaktuellt för stålsektorn.

Rapporten kan också användas för att underbygga argumenten för den tysk-franska åsikten att Europa måste börja förhandsgranska utländska investeringar innan de godkänns.
Det gör nämligen Kina..

Härnäst tänker EU-kommissionen släppa en rapport om Ryssland.