Ett fyrverkeri av egna EU-påfund från de svenska partierna


Fyrverkeriet av EU-förslag från de svenska politiska partierna just nu är – å ena sidan – en kul kontrast mot den totala likgiltighet som normalt råder.
Å andra sidan…deras EU-förslag är en salig röra av intressant, korkat, men-det-där-det-finns-ju-redan och det-där-råkar-vara-en-svensk-fråga.

KDs Ebba Busch Thor gick häromveckan offensivt ut med kravet om att EU ska införa säkerhetskrav för kärnkraft – vilket EU haft sedan 1957.
KD har nu snyggat till sina märkliga kärnkraftsidéer till något som ser ut som en europeisk kärnkraftsindustripolitik.
Okej.
Men nog är det intressant att Busch Thor anser att det skulle gå mycket fortare att få ett nytt kärnkraftverk godkänt om det hela sköttes av EU, än det gör idag när varje land bestämmer alldeles själv?

KDs nya valmanifest är långt och detaljrikt. Det innehåller några önskemål om mer överstatlighet (på kärnkraft, utrikespolitik, handel och regionfondskontroller, t ex).
Ibland vill man att EU mer går in i detaljer (pantsystem för flaskor och burkar och ett antal specialregler för djur- och miljö som skulle gynna svenskt jordbruk).

Men överlag är dokumentet mer EU-kritiskt i tonen än januari månads valmanifest var.
Nu väljer KD t ex att tagga ner på Skyttedals slogan hittills om avskaffat utrikespolitiskt veto i EU (mer överstatlighet!).
I det senaste manifestet är detta nedbantat till en något vag önskan om majoritetsomröstning kring mänskliga rättigheter i FN.
(Konstigt? Läs mer här.)

KD går sedan emot förslag som ingen har föreslagit (EU-beskattningsrätt, löneskatt, centraliserad A-kassa, europeisk bostadspolitik).
Partiet har också förslag på saker som EU-borde-göra-som-EU-redan-gör (förhandla om internationell flygskatt på bränsle, föra in flyget i utsläppshandeln, avskaffa exportstöden för jordbruksvaror).

KDs allra nyaste EU-utspel om att avbryta medlemskapsförhandlingar med Turkiet, möttes av invändningen att det pågår inga förhandlingar med Turkiet.
Dessa frystes 2006 därför att Turkiet inte lever upp till kraven på demokrati, pressfrihet, respekt för mänskliga rättigheter, osv.

Obekymrat lanserar Busch Thor ett utspel om att länder som vill med i EU först måste leva upp till kraven på demokrati, pressfrihet, respekt för mänskliga rättigheter, osv.

KD har dock en poäng i det där med avbrytandet. Lite lösa samtal med Turkiet har faktiskt pågått sedan 2016, de pågår nu.
Ändå undrar man om KD inser vad man ber om. Skälet till att EU just nu låtsas prata (medan man vägrar röra sig framåt en centimeter), är för att rädda ansiktet på president Erdogan.
I utbyte mot denna fasad av samtal, satte han nämligen stopp för flyktingvågen via Turkiet våren 2016.
Vill KD verkligen formellt, officiellt och in-your-face-Erdogan avbryta samtalen med risken det innebär att han då släpper fram flyktingar igen?

LIBERALERNAS manifest är inte oväntat ett ja-till-allt. Deras manifest är längst, kanske därför har de också allra flest förslag på vad EU-borde-göra-som-EU-redan gör.
Några exempel:
* ”Alla lagförslag från kommissionen ska föregås av gedigna konsekvensutredningar…”
Detta görs sedan decennier, de kallas ”impact assessments” och täcker sociala, ekonomiska samt miljömässiga konsekvenser plus, om det finns ett mervärde i att lagen tas på EU-nivå.
* ...och särskild vikt ska fästas vid att underlätta för små- och medelstora företag.”
Även detta görs, sedan 2001, de kallas ”SME tests” och förbättras kontinuerligt.
”… ett system för gemensam investeringsgranskning…”
Japp, förslaget att granska utländska investeringar (avsett för Kina och Ryssland) kom 2017. Det är redan färdigförhandlat och började gälla i april 2019.
”Kontinuerliga handelssamtal med USA…”
Här hade det faktiskt räckt för liberalerna att ringa sin stora politiska stjärna, Cecilia Malmström, som ju är EU-kommissionär för handel. Hon hade kunnat berätta att hon aldrig slutat föra diskussioner med amerikanerna och sedan förra månaden rentav har ett förhandlingsmandat för dessa samtal.
EU:s offentlighetsprincip ska stärkas och huvudregeln på alla områden ska vara offentlighet – inte sekretess.
Huvudregeln är offentlighet i EU, alltsedan reglerna först kom år 2001. Sekretess är undantag. I EU är rentav arbetsdokument offentliga, till skillnad från i Sverige.

MILJÖPARTIET har också ett långt valmanifest med en del användbara förslag, inte minst på klimatområdet.
Men några är riktigt svåra att begripa.
”Inför en klimatlag som tvingar medlemsländerna minska sina utsläpp…”
EU har sedan 2006 tagit ambitiösa klimatpaket med bindande mål som sedan brutits ner i många detaljlagar vilka alla är bindande.
Vad vore poängen med att bunta ihop allt i en klimatlag? (som östeuropéerna för övrigt kommer rösta emot).

Och så har vi MPs förslag på vad EU-borde-göra-som-EU-redan-gör:
”…inför offentlighetsprincip och meddelarfrihet som lag i EU.”
Offentlighetsprincipen är lag i EU sedan 2001, meddelarfrihet har funnits ett bra tag för ett par kategorier (EU-anställda och anställda inom finansiella tjänster) men framförallt togs ett nytt brett direktiv för alla arbetstagare (visselblåsardirektivet) i mars i år.
Stärk lagstiftningen för att skydda människors privatliv och kommunikation på internet.
EU har de tuffaste lagarna i världen för människors privatliv. Datalagringen har förbjudits av EU-domstolen för att skydda privatlivet, den nyaste lagen GDPR har vållat mycket huvudbry och e-Privacy är under förhandling.
”EU:s jordbrukspolitik ska inte bidra till att dumpa priser på marknaderna i utvecklingsländer.”
EU lovade under 2000-talet i WTO att ta bort alla exportsubventioner och genomförde detta åtagande 2017.
”Riv handelshinder gentemot fattiga länder…”
EU införde 2001 nolltariffer för världens fattigaste länder i paketet ”Anything but arms” (ja, inte för vapenexport, förstås).

SOCIALDEMOKRATERNA är svårare att granska eftersom de inte presenterat något valmanifest utan nöjt sig med ett kort och klämmigt dokument om allt de gillar (demokrati och jämlikhet) samt ogillar (klyftor och extremism).

Socialdemokraterna får härmed sämre betyg än alla andra partier, på grund av denna liknöjdhet i att inte ens kunna komma på några åsikter om vad som kan eller borde göras i EU-samarbetet

På sossarnas molnfria höjd går det nämligen inte att invända:
”Vi ska kunna fortsätta resa, men det ska ske hållbart och med betydligt mindre utsläpp.”
Gärna men hurdå?
”Ansvaret för kvinnor, män och barn på flykt måste delas solidariskt.”

Javisst men återigen – hur?, när några länder bara tvärvägrar.

Apropå EUs nästa budget, där s-regeringen lovat upprepade gånger att vara ”EUs snålaste” säger s-manifestetet inte mer än ”ordning och reda i ekonomin.”
Vem kan säga emot det?

I ordflödet passerar skatteflykt förbi. S är emot.
I EU förhandlas just nu en rad förslag på åtgärder mot skatteflykt. Den svenska s-regeringen blockerar dessa i ministerrådet.

MODERATERNA väljer s-metoden, att inte låta sig naglas fast vid ett tydligt manifest. Deras version är kort och snärtig.
”Hejdå stöldligor” (ordagrant citat)
Om detta kan vi säga att Europol har topprioriterat brottsligor i några år nu och tilldelades våren 2017 nya kompetenser.

”Dubbla EUs satsningar på kärnkraft = klimatsmart”
EU satsar strikt taget inget alls på kärnkraft men lägger däremot pengar på forskning kring kärnkraft (är det detta som ska dubblas?) och organiserar säkerhetsarbetet (ska det dubblas?)

Så mycket finns alltså inte att hämta i skrift men moderaterna har en sprudlande toppkandidat som hamnar på alla tidningssidor med sina EU-förslag.
Tomas Tobé har gått ut hårt med kampanjkravet att EU behöver en gemensam invandringspolitik för att Sverige ska få färre invandrare.
Knepigt med gemenskapen här dock, alla EU-länder har samma ambition. Ju färre flyktingar desto gladare blir man.

Moderaternas alternativ ett för att åstadkomma färre invandrare är att
den yttre gränsen ska stärkas.
EU har dessa senaste år upprättat en EU-gränsbyrå, anslagit pengar för 10 000 extra gränsvakter, inför krav på utresekontroll liksom inresekontroll, utökat efterlysningarna i den gemensamma databasen vid gränsen, infört maskinell scanning av personer och pass liksom utökat samarbetet mellan säkerhetspoliser.
Men för all del, några nya skärpningar går kanske att komma på?

Moderat alternativ två är att låta flyktingar söka asyl vid EUs gräns. Detta är som bekant dagens system, första asylland prövar flyktingens ansökan vilket innebär att de flesta fastnar i Grekland, Italien eller Spanien.

Alternativ tre är att låta flyktingar söka asyl utanför EU.
Det skulle kräva att något tredje land vill upplåta plats för ansamlingar av flyktingar som hoppas på EU. För det lär ju ta lite tid innan ansökan är inlämnad, behandlad, avgjord och personen snällt reser tillbaka varifrån hen kom.
Och som SvDs journalist konstaterar i en intervju med Tobé så har EU ett par år nu förhandlat med en lång rad nordafrikanska (och afrikanska) länder om att husera asylcenter på deras mark – mot generös betalning från EUs sida – men ännu har ingen nappat.

CENTERPARTIETS valplattform är en lång uppsats om allt som bör göras, stärkas, vårdas, värnas och skärpas. Mindre klart av vem, hur och när. Men grönt ska det bli.
Ett manifest utan förslag kan inte utvärderas. Men centern förtjänar ändå en släng av sleven för en särskild kategori dumheter, förslag som inte har i EU att göra utan ska hanteras i Sverige.

I centerpartiets EU-manifest har vi t ex:
”Det är oacceptabelt att gravida kvinnor och barn behöver avstå från fisk från Östersjön, då den innehåller för höga halter av miljögifter.”
EU satte 2001 maxgränser för dioxin i fisk men den svenska regeringen begärde att få slippa. I Sverige är vi nämligen duktiga på att ge kostråd till befolkningen vilket vi sa var bättre än förbud.
Samtliga senare svenska regeringar har begärt förlängt undantag.

Också från centern har vi:
”Äganderätten och egendomsskyddet behöver stärkas. Stater och myndigheter ska inte kunna förverka egendom eller lägga brukandeförbud på jord och skogsbruk utan ersättning.”
Det låter som att det ramlat in av misstag från höstens svenska valrörelse.

Socialdemokraterna har ett eget bud i denna kategori:
”…de som stridit för IS ska inte komma undan i ett juridiskt ingenmansland.”
Antingen reglera saken i Sverige, då. Eller kanske gå med i EUs åklagarsamarbete EPPO som sossarna vägrat vara med i?

Liberalerna halkar in på svenskt remissystem:
”Idag ges remissinstanser ofta möjlighet att komma med synpunkter först när ett EU-direktiv ska bli svensk lag, vilket begränsar insyn och påverkansmöjligheter. Regeringen och de statliga myndigheterna ska vara skyldiga att informera och bjuda in till samråd om EU-arbetet.”
Den inrikespolitiska processen får nog regering och riksdag sköta utan EUs hjälp, dock.

Och moderaterna slår för sin del ett slag för ”mer företagande” (i Sverige väl?)…
”…och mindre skatter och bidrag.” 
Kanske borde ta det i riksdagen istället.

Summa summarum:
Förvirrat, slarvigt och ibland okunnigt – de svenska politiska partierna avslöjar att de inte följer den europeiska debatten. När de nu måste hoppa på inför EU-valet blir det yrvaket och lite snett.

Men det pågår ändå debatt och det råder ingen brist på idéer.
Det är definitivt en bättre svensk EU-valskampanj än vi någonsin haft.