Ett PS till ”Utan euron blir…”

Så EU-kommissionen vill ha tuffare kontroll på finanshandel för att undvika en ny global finanskris.
I Stockholm sa de folkvalda igår nej till det.
I Bryssel samma dag, sa de folkvalda ja.

På tisdagen hanterade två parlament EU-förslaget om striktare kontroll över internationell finanshandel (se detaljer här).

I Europaparlamentet diskuterades förslaget i det ekonomisk/monetära utskottet och fick stort stöd.
Enigheten var bred, från de konservativa i EPP till socialdemokrater att det är viktigt att öka EUs kontroll över värdepappershandel som sker utanför börserna.

Samtidigt i Stockholm…
Finansutskottet i riksdagen har granskat förslaget och anser att det strider mot ”närhetsprincipen.” 
På tisdagen röstade riksdagen för finansutskottets önskan att skicka ett ”gult kort” till EU-kommissionen i ett försök att bromsa förslaget.
(= Om tio nationella parlament gör detsamma måste EU-kommissionen ompröva – men chansen är minimal för att internationell finanshandel skulle hanteras bäst nationellt faller på sin egen orimlighet.)

Lagstiftningsdebatten har bara börjat. och som en intressant underton i hela diskussionen finns brexit och mer bestämt hur det ska gå för London City när man snart hamnar utanför EU.

Vill svenskarna verkligen vinna hem mer finanshandel till Stockholm (se artikel här) så är det enda logiska att stödja förslaget.
Men vill Sverige hellre vara hygglig  mot sina brittiska vänner, så bör man gå emot det.
Fortsättning följer…