EU-kommissionen ett snäpp närmare utlösa ”atombomben” mot Polen – men bara folkliga protesterna kan stoppa Kazcynski-regeringen

EU-kommissionen har upprepade gånger i bombastiska ordalag anklagat den polska nationalisregeringen för brott mot rättsstatens principer, men samtidigt bara tagit myrsteg för att försöka sätta hoten om sanktioner i verket.

Nu får kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans mandat att utlösa ”atombombsparagrafen”, artikel 7, under augustisemestrarna. Men i själva verket handlar varje EU-utspel främst om att understödja de folkliga protesterna mot Polens makthavare, Jaroslaw Kazcynski, särskilt som regeringspartiet är splittrat. EU:s möjligheter att stoppa urholkningen av de demokratiska rättigheterna är små.

– Om den polska regeringen börjar tvinga domare i Högsta domstolen att avgå är kommissionen redo att omedelbart aktivera artikel 7-proceduren i EU-fördraget, sade Timmermans på en presskonferens efter det sista sammanträdet före semestrarna.

Frans Timmermans har upprepade gånger under de senaste 1,5 år framfört samma hot. När han fått ilskna frågor från EU-parlamentariker om varför han inte sätter hotet i verket har Timmermans svar varit att det omedelbart skulle stoppas av Ungerns Viktor Orban, och därefter skulle kommissionen avhänt sig alla möjligheter att delta i den politiska debatten om Polen.

Men efter den polska regeringens nya ingrepp med politisk styrning av alla domstolar och de växande protesterna öppnar nu EU-kommissionen för att föra upp frågan till EU-regeringarna.

Frans Timmermans pekar på att ett EU-ministermöte kan utdela en ”formell varning” till Polen för brott mot rättsstatens principer med majoritetsomröstning. Däremot krävs det enhällighet av EU-regeringarna för beslut om att det föreligger ”ett allvarligt brott” mot EU:s grundläggande demokratiska krav, som därefter kan leda till beslut om sanktioner som indragen rösträtt.

The European Council, acting by unanimity on a proposal by one third of the Member States or by the Commission and after obtaining the consent of the European Parliament, may determine the existence of a serious and persistent breach by a Member State of the values referred to in Article 2, after inviting the Member State in question to submit its observations.

EU-kommissionen är nu uppenbarligen beredd att sätta igång steg ett i ”atombombsprocessen” för att få EU-regeringarna att ta ställning mot utvecklingen i Polen. Den polska regeringen och Ungerns Viktor Orban har försökt framställa det som att kritiken bara är en personlig vendetta av Frans Timmermans. Ett ställningstagande av en stor majoritet av EU-ländernas regeringar till stöd för kommissionens kritik skulle visa att det här inte är en strid mellan Brysselbyråkrater och den polska regeringen, även om det inte leder till något beslut om att utfärda sanktioner.

Polens president Andrzej Duda har lagt in sitt veto mot två av de fyra nya lagar som inskränker domstolarnas självständighet. Men den polska regeringen har sagt att den kommer att fortsätta försöka genomdriva dem, och Duda har sagt att han ska lägga fram ändringsförslag. Därför levererar EU-kommissionen sina invändningar mot samtliga dessa lagar, som man menar ökar hotet mot rättsstatens principer.

Frans Timmermans menar att de nya lagarna bryter både mot EU-fördraget och konventionen om mänskliga rättigheter. EU-kommissionen ger nu Polen bara en månad på sig att svara och säger att den hoppas på ”dialog”. På så sätt försöker man hålla den politiska grytan kokande även under semesterveckorna.

Men ingenting talar för att regeringen kommer att rätta sig efter alla krav från kommissionen. Efter augustisemestrarna kommer därför EU-regeringarna av allt att döma att ha Polens brott mot EU:s grundläggande demokratikrav på dagordningen när de möts i Bryssel. Så har drygt 1,5 år av myrsteg lett fram till att ”atombomben” ligger på förhandlingsbordet.

I polska medier rapporteras om en spricka i regeringspartiet Lag och rättvisa, PiS, mellan partiledaren Kazcynskis supernationalistiska falang som vill följa i Ungerns illiberala fotspår, och en falang kring president Duda som befarar att partiet riskerar att förlora i väljarstöd inför den folkliga protestvågen och omvärldens kritik.

Det är en politisk spricka som EU-kommissionen uppenbarligen vill kunna bidra till att vidga med sitt agerande. För även om Ungerns Viktor Orban kan rädda Jaroslaw Kazcynskis regering från att straffas av EU kan kommissionen bidra till att stärka den protestvåg som kan fälla regeringen.