EU-beslutet som fått ut nationella politiker på banan

Nationella parlament tar nu helt oombedda skarp ställning i en fråga som bara hanterats av regeringarna:
Ungern ska inte ha sina EU-bidrag.

De tre regerande partierna i Tyskland pressar sin egen förbundskansler


Den 12 november var det tyska Bundestag som oombett röstade för att Tyskland ska säga nej till EU-bidrag för Ungern.
Den 17 november röstade Nederländernas Tweede Kamer samma uppmaning till sin regering.
Den 8 december var det den franska nationalförsamlingens ”EU-nämnd” som sa ifrån att ”inga pengar till Ungern utan rättsstat.”

Alla EU-länder har system uppsatta för att deras nationella parlament ska kunna granska och yttra sig om EU-förslag. Det här är något annat. Det här är nationella parlament som inför ett EU-beslut utanför deras domän, uppenbarligen känner ett starkt behov av att understryka sin poäng:
Inga pengar till Ungern.

Skälet till att de nationella politikerna känner att man behöver göra en extra insats för att få regeringarna att lyssna, är dels tidpunkten, dels svajigheten bland regeringarna.

Tidpunkten då:
EU måste bestämma sig före den 31 december om Ungern kan få ut några pengar ur återhämtningsfonden eller om landet underminerat rättsstaten så mycket att det måste bli ett nej.
EU-länderna måste också bestämma senast den 19 december om Ungern ska nekas 65 procent av sitt stöd ur den vanliga EU-budgeten, av samma orsak.

Svajigheten?
Såväl Tysklands förbundskansler Olaf Scholz som Frankrikes president Emmanuel Macron ryktas pressa EU för att bevilja åtminstone en hel del av pengarna.
(Hollands Mark Rutte kan inte misstänkas för detsamma).
Det borde väl göra extra ont att det är såväl Scholzs, som Macrons, egna parti som ligger bakom resolutionerna i de två nationella parlamenten.

Svajighet nummer två är att EU-ordförande Tjeckien ansträngt sig för att få beviljat generöst med extra betänketid och uppskov för Ungern.
Här har Tjeckien utnyttjat det vapen man har som ordförande, t ex genom att den 6 december lyfta bort ett planerat beslut från dagordningen.

Hur ställer sig Sverige?
Ja, det är Orsa kompani från svensk sida.
Å ena sidan ska Ungern inte ha pengar utan att sköta sig. Å andra sidan… när frågan nyligen diskuterades i EU-nämnden med europaminister Jessica Roswall så anfördes flera gånger att man kanske inte behöver störa Ungern innan de gett sitt godkännande av svenskt Nato-medlemskap.
”...tänkte bara tillägga att vi är några här i rummet som också är väldigt
angelägna om att Budapest ska ratificera den svenska och finländska
Natoansökan….”

Och det är ju just så här som Ungern har lyckats att skapa denna tvekan om det kan bli ett för högt pris att neka Ungern de EU-bidrag som alla är överens om att landet inte har rätt till längre.
Ungern har lagt veto mot viktiga Ukraina-stöd för året 2023, veto mot Bidens globala miniskatt på bolag, veto mot att Nato samarbetar närmare med Ukraina och låtsas som bekant inte ha tid att få godkänt svenskt/finskt Natomedlemskap.

Mot regeringarna i EUs ministerråd står ett inte alla svajigt utan samfällt Europaparlament som flera gånger (senast den 24 november) gjorde klart att det ska inte vara mer till Ungern innan man återgår till att bli en rättsstat igen.

Mot regeringarna står dessutom EU-kommissionen där ansvarig kommissionär Johannes Hahn är uppenbart trött på långbänken. Han har överlämnat långa, detaljerade beskrivningar över allt som Ungern har lovat men inte genomfört.
Rekommendationen kom från honom den 30 november att säga nej till Ungern.
En vecka därefter bad EU-regeringarna honom göra en ny utvärdering, ifall det skulle ha hänt något nytt i Ungern sedan sist.
Två dagar senare fick de samma rekommendation igen med tillägget att nej, inget nytt har skett i Ungern sedan sist.

Kommissionen kan tänka sig att betala ut pengar ur återhämtningsfonden (totalt 5,8 mdr euro) men först när Ungern tagit sig förbi 27 ”milstolpar” till reformer.
Ur budgeten vill man hålla tillbaka 65 procent av de ungerska bidragen (7,5 mdr euro).

Och som ett extra trumfkort, har EU i helgen lyckats vrida sig loss ur Ungerns utpressning kring Ukraina-stöden.
Ungern la alltså sitt veto mot att EU lånar upp och utbetalar 18 miljarder euro till statsapparaten för att kunna fortsätta fungera, uppdelat i månadsstöd. 26 EU-regeringar kommer nu låna upp pengarna utanför EU-budgeten och kan på det viset betala ut dem ändå.

Nu är det upp till EU-regeringarna – pressade från alla håll att dra in utbetalningar till Ungern.
Gör de det?