Se upp Polen – EU-domstolen går efter rättsstatsförnekare

EU-domstolen kan just ha funnit ett sätt att komma åt Polens och Ungerns angrepp på rättsstaten.
Nu kan de få det riktigt besvärligt…

Hittills har Polen och Ungerns regeringar kunnat sparka oberoende domare, sätta munkavel på pressen och göra livet omöjligt för medborgarrättsorganisationer med mystiska krav, utan att EU haft ordentliga verktyg att hindra dem.

EUs krav på att ett medlemsland ska vara en rättsstat skrevs som ett slags inträdeshinder och överordnad princip.
Ingen tänkte på att ett land kunde gå med i EU och sedan börja underminera rätttstaten.
Så därför finns sällan en specifik lagtext att peka på, som Polen och Ungern bryter mot.

Återstår bara artikel 7 som kan frysa ett lands rösträtt och andra rättigheter om det upprepat och grovt åsidosatt EUs grundläggande principer, inklusive rättsstaten.
EU kan först ingripa när det redan gått ganska långt.

Och i slutändan krävs enhällighet bland EU-länder för att fälla någon.
Här garanterar förstås Ungern att Polen klarar sig och Polen detsamma för Ungern.

Men i ett portugisiskt mål nyligen, har EU-domstolen hittat – eller skapat – en öppning som kan göra det möjligt att ta Polen och Ungern till domstol.

Nyheten ligger i EU-domstolens möjligheter att ha synpunkter på vad som sker i nationell lag.
I EU-reglerade frågor har självklart domstolen fritt spelrum.
Testen på om ett ärende är det ena eller det andra, hänger på om en misstänkt överträdelse har seriös påverkan på EU-rätten eller inte (på juridiska: ”i materiell omfattning”).

I det portugisiska fallet har statliga anställda domare stämt sin regering för att den under en period sänkt deras löner.
Staten gjorde detta för att klara EU-krav på Portugals statsbudget.

Men EU har självklart aldrig bett Portugal sänka någons löner.
Det var den portugisiska statens val, ett av flera sätt att få ordning på statliga utgifter.

Så var den lönesänkningen för domarna – ej beordrad av EU – relaterad till EU-rätten eller inte?
EU-domstolen svarar överraskande nog ja.

Därmed sänker man rejält kravet på vad som kan anses som ”i materiell omfattning”.
Och man höjer ribban för när EU-domstolen kan lägga sig i nationella angelägenheter.

Det här bör oroa Polens och Ungerns regering.
Det öppnar för en hel del rättsfall där medborgare, organisationer och journalister kan stämma staten för att de förlorat sina rättigheter.

Dessutom kan det öka chanserna för den grupp svenska utförsäkrade från Försäkringskassan som nyligen klagade till EU.
De har inte fått ordentliga motiveringar varför de nekas fortsatt sjukförsäkring.
Utan sådana kan de inte överklaga beslutet.
Alltså en fråga om rättstaten fungerar i Sverige.

P.S De portugisiska domarna förlorade ändå sitt fall. De hade argumenterat att lönesänkningen skadade deras oberoende ställning. Det ansåg inte EU-domstolen att en lönesänkning gör.