EU ger diplomatiskt svar till Theresa Mays Brexitkompromiss – men menar ”Up Yours!”

Dagen efter att Theresa Mays splittrade regering lyckats enas om en Brexitkompromiss kom EU-sidans svar: Ett diplomatiskt formulerat ”Up Yours!”

– Vi välkomnar att brittiska regeringen kommit med ett förhandlingspapper och vi kommer att analysera det noggrant, sade EU:s chefsförhandlare Michel Barnier på en presskonferens.

– Men, fortsatte Barnier och radade upp varför det är ett oacceptabelt förslag för EU:

+ Den exceptionella lösning – ”back stop” – för att kunna behålla en öppen gräns mellan Nordirland och Irland även efter Brexit som EU27 föreslagit kan inte överföras till att gälla hela Storbritannien, som UK-regeringen nu föreslår. Den är ett undantag från EU:s regelverk för inre marknaden, där Nordirland utan att ingå i EU kan fortsätta att ha fri handel med Irland, för att den fortfarande sköra fredsprocessen inte ska hotas.

+ Lösningen av gränsfrågan mellan Nordirland och Irland måste vara en permanent lösning. Det kan därför inte finnas något slutdatum, som UK-regeringen föreslagit med sista december 2021.

+ UK kan inte få någon à la carte-modell av EU:s inre marknad och tullunion, som föreslås för en period i det sexsidiga Brexitförslaget.

+ EU och UK har varit överens om att handelsreglerna bara ska ändras en gång. Nu föreslår UK-regeringen en mellanmodell som senare ska ersättas av en annan form av avtal mellan EU och Storbritannien.

– Vi vill vara pragmatiska. Det är därför vi utarbetade det exceptionella förslaget att Nordirland ska få ett särskilt tullavtal som gör att gränsen kan fortsätta vara öppen till Irland. Det är vårt bidrag till fredsavtalet på Nordirland, sade Michel Barnier.

– Lösningen för den irländska ön kan inte gälla för hela UK. Men det innebär inte att jag avvisar det brittiska pappret. Vi är beredda att förhandla om det, formulerade Barnier sitt kategoriska nej på ett diplomatiskt sätt.

Det är Theresa Mays nordirländska stödparti DUP som sagt benhårt nej till en särlösning för Nordirland och hotat med att dra tillbaka sitt stöd till regeringen annars. Men Michel Barnier pressar ändå den brittiska regeringen att acceptera det.

– Det är enklare att kontrollera fartyg som anlöper till hamnen än att kontroller 500 kilometers gräns på den irländska ön. Det skulle inte heller innebära något hot mot den brittiska konstitutionella modellen, sade Barnier.

Den brittiske Brexitministern David Davis, som hotade avgå för några dagar sedan för att få tillstånd det senaste Brexitförslaget kommer till Bryssel för förhandlingar på måndag men har redan nu fått besked om varför det är ett omöjligt förslag för EU-sidan.

Michel Barnier förklarade också att ett flertal frågor också återstår för att komma överens om själva utträdesavtalet för Storbritannien. Det handlar bl a om dataskydd för EU-medborgare och bibehållna regler om ursprungsbeteckningar för t ex Champagne.

Förhoppningarna om ett genombrott i Brexitförhandlingarna till EU-toppmötet veckan efter midsommar har skurits ner till en förhoppning om några framsteg åtminstone i några frågor om utträdesavtalet, som måste vara helt klart i oktober för att skickas till samtliga länders parlament för ratificering.

Den brittiske utrikesministern Boris Johnson har lyckats skapa extra misstämning i den kaotiska Brexitprocessen efter att förutspått en ”kollaps” i förhandlingarna i ett tal på en middag med en konservativ gruppering, och att Donald Trump skulle sköta det bättre än Theresa May.

“Imagine Trump doing Brexit,” Johnson said. “He’d go in bloody hard… There’d be all sorts of breakdowns, all sorts of chaos. Everyone would think he’d gone mad. But actually you might get somewhere. It’s a very, very good thought.”

I den inspelning som läckts till Buzzfeed anklagar Boris Johnson finansminister Philip Hammond för att försöka stoppa UK:s EU-utträde och förutspår en snar kollaps, i förhandlingarna, men tror att det ändå blir bra till slut:

“You’ve got to face the fact there may now be a meltdown. OK? I don’t want anybody to panic during the meltdown. No panic. Pro bono publico, no bloody panic. It’s going to be all right in the end.”

När Michel Barnier ombads kommentera Boris Johnsons uttalanden svarade han undvikande:

– Det är alltid stimulerande att lyssna till den brittiske utrikesministern.

Premiärministern Theresa May svarade på kraven att sparka Boris Johnson efter hans uttalanden med att hon fortfarande har förtroende för sin utrikesminister.