EU hoppas smarta elkunder motar ny energikris

EU har en plan för för att slippa en lika våldsam energikris som förra året.
Smarta, aktiva konsumenter är en del av planen liksom att staten axlar en del av prisbördan.

EU-hjälpreda mot nästa energikris

Eftersom elpriserna nu är nere i mer sansade nivåer, har de mest högljudda ropen stillat, om att EU borde förbjuda energimarknaden alltför höga priser. När EU-kommissionen på tisdagen lade fram sitt förslag till elmarknadsreform, blev det därför inte den djupgående reform som vissa hade hoppats, snarare ett försiktigt petande i kanten av marknaden.

Tisdagens reformförslag är bara en del av den stora planen för hur EU ska undgå en lika plågsam energikris igen.
* Ett första inslag i planen är att fortsätta se till att energilagren är fulla till minst 90 procent före vintern (den 1 november varje år).

* Ett andra inslag är att EU handlar upp energi gemensamt oftare, eller åtminstone en grupp länder tillsammans. Att köpa stora volymer brukar få ner priserna.

* Ett tredje inslag är att fortsätta det framgångsrika sparandet av energi. De europeiska konsumenterna och industrin imponerade förra hösten med att skära bort 10-20 procent av sin förbrukning och denna minskade efterfrågan gav lägre priser.
EU-kommissionen vill förlänga detta – varje land bör sätta ett sparmål och alldeles särskilt bör alla konsumenter uppmuntras att hålla tillbaka under de mest belastade timmarna på dygnet. Och så måste länderna satsa på att hålla lager.

* Tisdagens elreformsförslag ger några nya inslag i denna planen, bland annat förslag som ska hjälpa hushåll och småföretag att skydda sig mot chockpriser.
Elsäljarna ska sedan inte kunna neka kunderna fastpris-kontrakt. Att så många hade korta och rörliga elavtal anses ha förvärrat krischocken.
Elkunder ska kunna ha flera elkontrakt. Kanske ett fastpriskontrakt för hemmet och ett rörligt för att ladda elbilen? Eftersom EU sedan länge krävt att alla länder ska installera smarta elmätare så ska det bli lätt för konsumenten att göra snåla val (detta har dock än så länge haft blandad succé, i Tyskland har man knappt ens börjat).

* Förslaget etablerar rätten att driva ett slags konsumentkooperativ där enskilda elkunder kan slås sig samman för att köpa, lagra, sälja eller producera egen energi (i solpaneler, t ex). Den yttersta risken för att en kund skulle stå utan el, ska staten bära genom att utse en ”sista-chansen-leverantör” som måste sälja el till dessa kunder som inte kan få avtal med någon annan på marknaden.

* Staten får ta på sig en reglerande roll genom att agera mellanhand mellan elkonsumenter och elbolag. Genom så kallade ”contracts for difference” ska t ex staten kunna gå in som prisgarant för företag som investerar i förnybart. (Lågt pris = förlust för staten, högt pris = retur till elkunderna).

* Ytterligare ett sätt att säkra investeringar i förnybar energi är att etablera sk ”power purchase agreements” där privata bolag garanterar elproducenter intäkter om de investerar i förnybart.
Så vad räknas som förnybart? Vind, sol, vatten (utan reservoar), jordvärme och kärnkraft.

Planen blir därmed att spara energi, investera i förnybart, gemensamt upphandla icke-rysk gas och aktivera hushåll samt småföretag att skydda sig mot överpriser.
EU-kommissionen har valt bort pristak liksom att förbjuda marginalprissystemet (där dyr gas skjuter upp priset). Ny förnybar energi ska istället efterhand trycka ut gasen ur de europeiska konsumtionen så att detta löser sig själv. Men för säkerhets skull planeras också nya, stora EU-satsningar på förnybar energi.

För svensk del borde detta förslag vara mer välkommet än prisregleringar. Utom möjligen den del där staten går in och tar en del av bördan. Svenska regeringen har ju hittills varit extremt återhållsam med att kompensera hushåll och företag för höga elpriser, till skillnad från de flesta andra EU-länder.

Kommer den svenska regeringen vilja ge konsumenterna större rättigheter? EU har redan stärkt elkunderna i ett direktiv från 2019 utan att detta har trätt i kraft i Sverige ännu, trots att det skulle ha hänt för över två år sedan, 1 januari 2021.
Helt nyligen har reglerna dock landat som regeringspropp med ambition att de träder i kraft i april i år.

Här skrivs konsumenternas rätt ut till tydlig och enkel information i alla sammanhang.
Elkunden ska ha rätt att byta elbolag utan kostnad och på ett enkelt sätt.
Mikroproducenter (ni som har solpaneler på taken) får tydligare rättigheter, bland annat att få betalt till marknadspris.
Plikter på ”balansansvariga” elbolag förstärks och förtydligas.

EU-kommissionen hoppas nu på snabba förhandlingar och full fart framåt.