Maktlösa Malmström suckar

”…det är inte så mycket vi kan göra åt det,” säger EU-kommissionären Cecilia Malmström i NAs poddintervju, apropå att medlemsländer vägrar följa fattade beslut om flyktingfördelning.
”Det är tyvärr otroligt lite vi kan göra”, förtydligar hon i SVT-programmet Delat Europa.

Man kan som bekant inte tvinga EU-länder att göra det som de har åtagit sig.
Cecilia Malmström vet detta bättre än de flesta för hon var EU-kommissionär för migration under åren när flyktingar i tusentals tog sig i båtar till Italien och Spanien.
Det var inte brist på insatser från EU-kommissionen som hindrade framsteg den gången heller.
Aptiten från andra EU-länder att visa solidaritet låg kring nollstrecket.

Så vad gör man?
Man hoppas, säger Malmström.
”Det vi får hoppas är att det skapas ett tryck från andra EU-länder…”

Eller kanske bör vi ta Italiens premiärminister Matteo Renzi på allvar när han föreslår att skapa flyktingobligationer  så att länder som inte gör en insats får betala för sig.