EU-kommissionen: ”Den som inte mottar flyktingar ska betala”

250.000 euro per flykting. Det föreslår EU-kommissionen blir priset för det EU-land som inte deltar i fördelningen av flyktingar.

Från Ungern och Polen kommer upprörda reaktioner (”utpressning” och ”är det ett aprilskämt?) men EU-kommissionen har laglig grund för sitt förslag. I EUs fördrag sägs att vid en massflykt-situation ska medlemsländerna dela på bördan, såväl mottagandet som finansiellt.

Förslaget är en omarbetning av Dublinreglerna. Principen av första asylland ska fortfarande gälla men när ett lands flyktingmottagande når över dess kapacitet (uträknad i förväg, byggd på bl a BNP och befolkningsmängd) med 50 procent, slår en spärr till. Alla flyktingar utöver denna spärr ska omfördelas mellan EU-länderna.

Automatiken i mekanismen gör att EU-länder ska inte ges chansen till käbbel.

Det land som inte tar emot sina anvisade flyktingar får betala mottagarlandet 250.000 euro per person. För Polen skulle notan för sin nekan sedan september att ta emot, t ex ha kostat runt 1,4 miljard euro.

En annan del av förslaget kommer att glädja svenska myndigheter, det kan bli mycket enklare att skicka tillbaka en asylsökande till det land hen borde söka asyl i. Dels skulle få argument att neka godkännas, inget svar alls skulle räknas som ett ja och dagens deadline försvinna, vilken nu tillåter ett EU-land att slippa ansvaret genom att förhala processen för återtagande.

Flyktingpolitik beslutas i EU med kvalificerad majoritet och med fullt medbestämmande för EU-parlamentet.
Storbritannien och Irland ingår inte och röstar alltså inte. Danmark kan troligen få välja att inte ingå, enligt undantag man förhandlade igenom i Lissabonfördraget (beroende på vilken legal grund man väljer i kommande förhandlingar).