EU-kommissionen trappar upp mot Polen. Vågar EU-regeringarna föra demokratistriden vidare?

EU-kommissionen trappar nu upp striden mot den polska regeringen.. Men regeringens svar visar att övriga EU-länders regeringar i höst kommer att testas om de vågar stå upp för de grundläggande demokratiska rättigheterna.

Dragkampen mellan EU-kommissionen och den polska nationalistregeringen har pågått ända sedan januari, och det har tidvis sett ut som att det pågått en verklig dialog. Men när regeringen inför Natos toppmöte i Warszawa hastigt drev igenom lagändringar i parlamentet som avvisats av oppositionen och konstitutionsdomstolen råder nu total konfrontation.

EU-kommissionen säger att lagändringarna är otillräckliga och fäller än en gång de ödesdigra orden:

The Commission believes that there is a systemic threat to the rule of law in Poland.”

Kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans pekade på hur Polens konstitutionsdomstol fortfarande inte kan utföra sitt arbete.

– Enligt EU:s fördrag ska domstolarna kunna fungera oberoende av regeringar och lagstiftare, sade Timmermans. I Polen har regeringen stoppat publiceringen av konstitutionsdomstolens utslag, som därmed inte kan träda i kraft.

EU-kommissionen går nu in i steg 2 i den ”demokratiska granskningsprocess” av ett medlemsland som EU införde för några år sedan, och där Polen är första testfallet. Det innebär att kommissionen offentliggör rekommendationer till regeringen om vad den måste göra för att uppfylla de demokratiska EU-kraven.

Regeringen uppmanas bland annat att godkänna de tre domare som utsetts till konstitutionsdomstolen. Publicera konstitutionsdomstolens utslag. Följa de råd som Europarådets juridiska experter, Venedigkommissionen, utfärdade i våras.

EU-kommissionen ger den polska regeringen en tidsfrist på tre månader. Därefter hotar nästa steg i granskningsprocessen – atombombsparagrafen, artikel 7 i EU-fördraget.

If there is no satisfactory follow-up within the time limit set, resort can be had to the ’Article 7 Procedure’.

Artikel 7 ger EU möjlighet att införa sanktioner mot ett medlemsland. Men det är beslut som fattas av övriga EU-länders regeringar.

När EU-kommissionen nu trappat upp striden så här långt har den också öppnat för EU-regeringarna och EU-parlamentet att agera. Det räcker med att en tredjedel av regeringarna begär det för att frågan om sanktioner enligt artikel 7 ska tas upp

The Article 7 Procedure can be triggered by one third of the Member States, by the European Parliament (in case of the preventive mechanism of Article 7(1) TEU) or by the European Commission.

Men det krävs beslut med 4/5-dels majoritet för att driva igenom straffåtgärder mot Polen. Ungerns Viktor Orban har redan lovat att försöka stoppa ett sådant beslut.

Med tanke på de många kriser som EU har att hantera för närvarande är det mycket lite som talar för att EU-ledarna vill ta den här striden. Men EU-kommissionen visar med sitt hårda agerande mot den polska regeringen att den driver striden så långt som den kan, och lägger därmed över ansvaret för att upprätthålla unionens grundläggande krav på att medlemsstater ska leva upp till rättsstatens principer och mänskliga rättigheter på EU:s beslutsfattare.

1 tanke på “EU-kommissionen trappar upp mot Polen. Vågar EU-regeringarna föra demokratistriden vidare?”

  1. Som de säger i Polen: Przyganial kociol garnkowi…

Kommentarer är stängda.