EU-kommissionen vädjar till regeringarna: Stå upp för demokratin och rättsstaten mot Orban o Kaczynski

EU-kommissionen har under flera år försökt stoppa Ungerns Viktor Orban och Polens Jaroslaw Kaczynski från att underminera domstolarna, inskränka yttrandefriheten och demokratin. Nu vädjar kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen till övriga medlemsländers regeringar och partier att agera och varnar för att hela EU är hotat.

-EU-kommissionens makt är mycket begränsad. Vi har lyckats få Polen att backa en liten bit. Men långt ifrån alla inskränkningarna i ett oberoende rättsväsende, sade Katainen vid en pressträff i Stockholm på måndagen.

-Det här är ett inre hot mot hela EU, även på det ekonomiska området. Företag som investerar i ett annat medlemsland kan inte vara säkra på att få en rättvis juridisk behandling.

Jyrki Katainen, tidigare statsminister i Finland, pekar direkt ut regeringarna i Polen, Ungern och Rumänien som hot mot EU:s framtid:

-EU-samarbetet baseras på grundläggande värden som rättsstatens principer, mänskliga rättigheter, juridiska systemets oberoende, pressfrihet och yttrandefrihet. Om dessa värden hotas är det ett fundamental hot hela EU.

EU-kommissionen har försökt sätta press på regeringarna i de tre länderna. Den har dragit Ungern och Polen inför domstol och lagt fram förslag till övriga EU-regeringar att använda sig av ”atombombsparagrafen”, artikel 7, för att straffa medlemsländer som bryter mot EU:s demokratiska grundregler.

Men EU-ländernas regeringar har inte ens kunnat ena sig om att göra ett uttalande genom ett majoritetsbeslut, enligt artikel 7:1, om att Polen bryter mot EU:s regelverk.

Jyrki Katainen säger nu att EU-ledarna måste agera i samband med förhandlingarna om nästa långtidsbudget, som ska inledas i vår. Kommissionen har föreslagit att medlemsländer som inte uppfyller EU:s grundkrav om en fungerande rättsstat ska straffas med indragna bidrag från EU-budgeten.

-Ingen skattebetalare ska behöva betala till ett sådant land. Det är det minsta vi kan göra, säger Jyrki Katainen. Jag hoppas kommissionens förslag går igenom.

-En del regeringar tycker det är svårt att kritisera andra medlemsländer. Men det finns ingen anledning att vara onödigt diplomatisk här.

Jyrki Katainen hoppas att alla partier som ställer upp i EU-parlamentsvalet i maj kommer att ta klar ställning och driva de här frågorna.