EU-lag om twitter-ingrepp

Privata bolagen Twitter och Facebook valde att stänga ned president Trumps konton trots att ingen amerikansk lag tvingar dem till det.
EU förhandlar just nu om lagar som kommer ganska nära ett sådant krav.

”En dogma har kollapsat” tweetade i veckan Thierry Breton, EU-kommissionär för inre marknaden, när Donald Trump efter stormningen av den amerikanska kongressen, förlorade sitt privata konto på Twitter och på Facebook.

EU har i flera år grälat med dessa stora amerikanska IT-plattformar om deras ansvar för vad som sägs i deras forum. Facebook, Twitter & Co hävdade länge att de är bara transportörer och inte kan ta ansvar för vad som sägs.

Twitter och Facebook verkar utan tvekan ha avgjort just den debatten till EUs fördel.
Motivering till avstängningen av president Trump lyder för Twitters del:
Presidenten hade uppmanat en folkmassa till våld för att sabotera ett demokratiskt val och insätta en icke-vald person vid makten och sedan tweetat vad som kunde tolkas som en uppmaning att göra nya försök.

Är detta då inte något så illa som censur av åsikter?
Det anser den ryske dissidenten Alexey Navalny på twitter, känd inte minst från en giftattack nyligen.
Navalny påminner om att t ex den ryske presidenten Putin ”också är en blodig mördare” utan att tas ner, vilket väl får läsas som ett argument för att tillåts den ene hålla på, så måste den andre också få.

Yttrandefrihetsexperten Nils Funcke i Aftonbladet är inne på ett liknande tema. En demokratiskt vald president hindras härigenom att uttrycka sig.
Särskilt fel är det av twitter att gripa in med motiveringen att Trump kan twittra uppmaningar till uppror i framtiden. Då döms han ju i förväg, kritiserar Funcke.

Det komplicerade här, är ju att Twitter tycks anse att det rör sig om ett pågående brott. Twitter säger sig ha skäl att befara att Trump med sina tweets uppmuntrar anhängare att åter storma, eventuellt vid presidentinvigningen den 20 januari.
Och vi talar absolut om en ”demokratiskt vald president”… men en som uppmuntrar till våldsamt uppror mot ett demokratiskt val som han har förlorat, för att han ska få sitta kvar vid makten.
Bidrar Twitter till en eventuell kriminell handling här?

USA har inga lagar för vad som får förekomma i sociala media utöver lag om ärekränkning. Tvister löses med att någon stämmer någon annan i domstol.
Att uppmuntra till uppror är förstås ett brott som bör hanteras av polis och domstol men vad twitter än skulle misstänka, så är Donald Trump ju varken åtalad eller dömd för det (ännu).

Nå, Twitter och Facebook är privata bolag med användarregler och de har därmed full rätt att utesluta användare som inte följer deras regler vilket de alltså valt att göra mot Donald Trump.

Fast EU har – till skillnad från USA – inte velat lita på att bolagen gör vad politikerna anser att de borde göra.
Sedan några år tillbaka har EU-kommissionen ägnat sig åt att förmå plattformarna att sluta ”frivilliga” uppgörelser om att rensa ut det värsta innehållet … vilket förklarar EU-kommissionärens tweet i inledningen. Plattformarna har som sagt länge hävdat att de är bara ett slags transportörer, inte ansvariga för innehåll.

Hot om att EU skulle ta till lagstiftning har ändå lett till tre frivilliga uppgörelser:
– Hatbudskap ska t ex hållas borta. Det ingår i en frivillig uppförandendekod från 2016 mellan EU och de fyra stora plattformarna. Hatbrott definieras som smädelser riktade mot en specifik grupp, dvs öppen rasism, anklagelser eller diskriminering av någon minoritet.
Illegalt innehåll ska rensas bort enligt en frivillig uppgörelse som kom 2017. Nu talar vi om rena brottsligheter som terrorism eller pedofili.
Desinformation ska dessutom motarbetas, lovade de stora plattformarna allra senast EU (frivilligt) i en uppförandekod.

Den sista punkten, desinformation är nog för övrigt det som kommer närmast vad Donald Trump ägnat sig åt.
Desinformation definieras som att påstå saker som…:
(a) ”Is created, presented and disseminated for economic gain or to intentionally deceive the public”; and
(b) ”May cause public harm”, intended as ”threats to democratic political and policymaking processes as well as public goods such as the protection of EU citizens’ health, the environment or security”.


Nå, EU har bestämt sig för att det är inte nog. Lagstiftarna, inte privata bolag, ska avgöra vad som får finnas på nätet.
Så nu lagstiftar man i alla fall.
Förslagen kom i december i två stora paket, Digital Services Act och Digital Markets Act.

Förslagen utser vad man väljer att kalla ”gatekeepers” och vill lägga juridiskt ansvar på dem för att hålla rent. Gatekeepers är internetplattformar så stora att vad de gör påverkar långt utanför deras egen krets: Facebook, Youtube, Google, Twitter, Amazon…
Enligt förslgen måste plattformarna ha metoder på plats för att både hitta vad EU kallar ”systemrisker” och metoder för att bromsa skador av sådana risker.

Plattformarna är också ansvariga för alla ”kundbolag” som visar upp sig via deras plattformar och måste som ett minimum teckna ”uppförandekoder” för dessa. Sådana ska stängas av från plattformarna om de inte håller sig inom ramarna.

EU-kommissionen föreslår att själv övervaka just ”gatekeepers” men för att hålla ett öga på vad som i övrigt sker på nätet, ska en digital samordnare utses i varje EU-land.
Dessa får i sina egna länder utse medhjälpare, så kallade ”pålitliga flaggare.”
En organisation som kan anses ha expertis i ett ämne ska kunna bli flaggare. Kanske en organisation mot rasism, t ex, kan flagga rasistiska påhopp.
Om en ”pålitlig flaggare” anmäler en överträdelse till en plattform, ska deras anmälan hanteras direkt, med prioritet.

En intressant fråga är förstås om EUs nya regler skulle göra det till ett lagligt tvång för t ex Twitter att straffa en europeisk Donald Trump för det slags tweet han skickat ut under och efter stormningen av Capitol.
Det verkar faktiskt så.

Alla uppförandekoder och frivilliga uppgörelser som nämns här ovan, har bäddats in i de nya förslagen. Desinformation finns med som en av flera systematiska risker.
Exempel på sådana systematiska risker kan vara…
…”avsiktlig och ofta samordnad manipulation av en plattforms tjänster med en förutsägbar påverkan på folkhälsa, samhällsdebatten, valprocesser, allmän sökerhet och skydd av minderåriga.”

Eventuella farliga rykten om covid19 eller vaccin bör alltså hamna här. Ryska försök att påverka en valdebatt eller folkomröstning likaså. Vad det gör med samhällsdebatten när någon högt uppsatt i ett land påstår att valet är fusk, vet vi nu allt om så det kan knappast tillåtas heller.

EU-förslagen går inte in på hur plattformarna ska hantera den användare som bryter mot reglerna, det får bolaget tydligen avgöra.
Livstids avstängning är en Twitter-idé, inte ett EU-förslag.
Men det är nog bäst att sanktionerna biter, för ingriper inte plattformen så föreslås böter på upp till 6 procent av årsförsäljningen.

Alla som anser att en twitter-nedstängning är censur bör därför vara på hugget – förhandlingarna om nya EU-regler går igång nu.