EU-läger i Afrika – svenska partier tvår sina händer och hoppas slippa ge besked före valet

De nya invandringsfientliga regeringarna i Italien och Österrike tillsammans med den uppblossade regeringskrisen i Tyskland leder till dramatiska omkastningar för EU:s migrationspolitik. Med krav på snabba beslut på veckans toppmöte om att inrätta EU-flyktingläger i Afrika.

Det här är också ett mardrömsscenario för de svenska partierna, där splittringen i båda regeringsalternativen riskerar att fördjupas. Statsminister Stefan Löfven åker till EU-toppmötet med en närmast unison uppbackning att försöka skjuta upp beslutet till efter valet.

Den italienska regeringens vägran att emot alla internationella regler vägra fartyg som räddat flyktingar lägga till i italienska hamnar har gjort att frågan om EU-sponsrade flyktingläger utanför EU blivit högaktuell på nytt. Samtidigt som Österrikes nya regering och tyske inrikesministern Horst Seehofer hotat skicka tillbaka alla flyktingar till Italien utan asylprövning.

I förslaget till beslut på EU-toppmötet sägs nu: ”Europeiska rådet stödjer utvecklingen av regionala landstigningsplattformar i nära samarbete med tredje länder och med (FN-organen) UNHCR OCH IOM”.

Och EU-toppmötets ordförande Donald Tusk går ännu längre i sitt brev till EU-ledarna inför toppmötet: EU-lägren ska upprättas även om FN-organen inte medverkar.

I will therefore propose that the European Council endorse the following: Setting up regional disembarkation platforms outside Europe, if possible together with the UNHCR and IOM.”

Det är till dessa ”landstigningsplattformar” – läs läger – som de flyktingar som försöker ta sig över Medelhavet ska föras. Där ska det prövas om de har rätt till asyl. Det klargörs också att de här lägren inte får ”locka till sig” asylsökande: ”without creating a pull factor”. Det är troligen skälet till att de kallas just ”disembarkation platforms”. De flyktingar som vill söka skydd i Europa måste alltså fortfarande ut på havet för att ens komma till dessa läger.

När förslaget till EU-toppmötets beslut diskuterades i riksdagens EU-nämnd vred politikerna sina händer inför att tvingas ta ställning för eller emot.

Statsminister Stefan Löfven undvek att ta ställning med formuleringen ”Det här kan vi inte stödja rakt av, men vi är beredd att undersöka det närmare.”

Centerpartiets Eskil Erlandsson krävde då besked av Löfven om han tänkte rösta för förslaget till EU-beslut som det står nu. Statsministern svarade att Sveriges linje är att det i stället ska stå att EU-läger ska ”utredas vidare”.

På det sättet kan Sveriges officiella linje fortfarande vara att stödja det ursprungliga förslaget från 2015 om solidarisk omfördelning av flyktingar mellan alla EU-länder, även om alla vet att det är ett omöjligt förslag eftersom Ungern, Polen och andra östländer vägrar acceptera det och inriktningen är att alla länder måste vara eniga för att få en fungerande migrationspolitik. Om EU:s formella beslut att inrätta flyktingläger i Afrika inte tas upp på det här toppmötet kan de svenska partierna undvika ta definitiv ställning till nästa EU-toppmöte, i oktober, efter riksdagsvalet.

Miljöpartiets Jonas Eriksson deklarerade att Miljöpartiet är emot flyktingläger i Afrika, men ställde sig ändå bakom Stefan Löfvens linje – ”utreda vidare”. Eskil Erlandsson (C), Roger Haddad (Lib) och Aron Modig (KD) gav också sitt stöd till ”utreda vidare”, samtidigt som de gjorde inlägg om att de inte är för EU-flyktingläger i Afrika. Medan Moderaternas Tobias Billström talade om att EU-länderna borde ta emot fler kvotflyktingar.

Den ende som sa entydigt nej till EU-lägren var Vänsterpartiets Jens Holm, som talade om EU-toppmötet som ett ”vägskäl”, om EU ska ge efter för främlingsfientliga krafter som Viktor Orban eller inte.

Donald Tusk anser tvärtemot att flyktingläger utanför EU, i enlighet med invandringsfientliga politikers krav, är det bästa sättet att bemöta de”anti-liberala” krafterna, och varnar att det är bråttom:

”More and more people are starting to believe that only strong-handed authority, anti-European and anti-liberal in spirit, with a tendency towards overt authoritarianism, is capable of stopping the wave of illegal migration. If people believe them, that only they can offer an effective solution to the migration crisis, they will also believe anything else they say. The stakes are very high. And time is short.”

Stefan Löfvens och oppositionspartiernas försök att skjuta upp ett EU-ställningstagande för flyktingläger utanför EU gör också att de kan undvika frågor om Sverige är berett att ta emot flyktingar från dessa läger som bedöms ha rätt till asyl, även om Ungern, Polen och andra länder vägrar ta emot några.

På det informella toppmötet i söndag, där 16 länder deltog, talades om ”A coalition of the willing”. I förslaget till EU-beslut på toppmötet, där även östländerna deltar, sägs nu inget om vad som ska hända med de flyktingar som förs till lägren och bedöms ha asylskäl. Men under överläggningarna mellan stats- och regeringscheferna sent på torsdagskvällen lär frågan väckas igen om vilka länder som är beredda att leva upp till EU:s ansvar för flyktingar i behov av skydd.

Oavsett vilken exakt formulering om EU:s inriktning på att bygga läger som kommer ut från toppmötet är svenska väljare värda klart besked från samtliga partier före valet för eller emot EU-flyktingläger utanför EU.