EU-länder vill ge sig själva rätten till gränskontroller

Fem länder föreslår i Bryssel idag att EU-kommissionen ska få svårt hindra medlemsländer ha gränskontroller.
Sverige finns inte med – miljöpartiet håller tillbaka.

På EUs inrikes- och justitieministermöte i Bryssel idag kommer fem länder föreslå att det ska bli lättare att införa och behålla gränskontroller på EUs inre marknad.

Att faktiskt ha gränskontroll mellan länderna på EUs inre marknad innebär naturligtvis att EU egentligen inte har en inre marknad.
Det försenar, fördyrar och försvårar, inte minst för näringslivet.

Idag ligger bedömningen ytterst hos EU-kommissionen, om tillfälliga gränskontroller kan godkännas därför att omständigheterna är så svåra att det krävs.
Den plötsliga flyktinginströmningen vintern 2015-2016 gjorde att kommissionen gav sitt godkännande till att bl a Österrike, Tyskland, Sverige och Danmark återinförde gränser.

Flyktingarna har som bekant slutat att strömma in – närmare  bestämt i april 2016 – men länderna har behållit sina gränskontroller.
EU-kommissionen har tillåtit detta men för någon vecka sedan påminde ansvarig kommissionär, Dimitris Avramopoulos, om att den 11 november måste det upphöra.

Idag kommer så svaret från de länder som har gränskontroller: Frankrike (pga terrorhotet), Tyskland, Österrike, Danmark och Norge.
De vill ändra reglerna så att gränsen kan fortsätta vara stängd.

Sverige finns inte med i gruppen men inte för att inrikesminister Morgan Johansson inte skulle vilja.
”Nu kommer det att bli en diskussion i EU-kretsen. Det finns en rad länder som har de här gränskontrollerna, Tyskland till exempel” sa Johansson till TT, i samband med Avramopoulos` uttalanden.

Skälet till att Johansson inte har fått hoppa på vagnen med de övriga är – enligt skvallret i Bryssel – miljöpartiet som håller emot.
Det hindrar förstås inte att Johansson stöder kollegerna i Bryssel idag när deras förslag läggs fram.

Kvintetten vill att bevisbördan ska falla på EU-kommissionen så att den tvingas argumentera för att gränskontrollerna är onödiga eller skadliga.
Idag måste landet som vill införa kontroller, motivera detta.

Analysen om behov av gränskontroll finns, ska enligt deras förslag, göras av medlemslandet.
Medlemslandet ska ha rätt att hemligstämpla sin riskanalys.

Länderna vill också förlänga perioden som tillfälliga gränskontroller kan hållas till fyra år från dagens sex månader med möjlig förlängning.
Ett terrorhot ska anses räcka för den längre perioden.
”Vi har bakom oss ett terrordåd den 7 april”, påminner Morgan Johansson, på väg in till ministermötet. ”Det väger vi också in i vår bedömning-”

Kvintetten kommer dock att möta motstånd, inte bara från EU-kommissionen.
De EU-länder som står först i ledet för flyktingströmmar – Italien, Grekland, Spanien, Kroatien, Slovenien – har få skäl att vilja ge sina grannar norrut, rätten att stänga av dem.

Bland de fem som önskar lättare gränskontroller, saknar dessutom några rösträtt i EU-besluten.
Norge är ett icke-EU-land som berörs för att man har valt att ingå i Schengen men deltar inte i några beslut.
Danmark deltar i Schengen men inte i EUs asyl- och invandringspolitik och riskerar likaså att inte få vara med och rösta.

En regeländring kräver dessutom två andra saker som kan vara svåra att uppnå.
För det första måste förslag om lagändringar enligt EUs fördrag presenteras av EU-kommissionen.
För det andra måste ändringarna godkännas av Europaparlamentet som tenderar att ogilla angrepp på den inre marknaden.