EU-lösning på flyktingkrisen vid sidan av Orban & Co?

Angela Merkels politiska dödsruna har skrivits i medier runt om i världen de senaste veckorna. Men söndagskvällens informella toppmöte visar att de kan ha varit för tidigt ute.

Merkel går nu i spetsen för en uppgörelse om migrationspolitiken vid sidan om EU, och som Viktor Orban därmed inte kan stoppa med sitt veto.

Den italienske premiärministern Guiseppe Conte kom till mötet med en lång kravlista från sin nytillträda populistregering, och efter att tidigare hotat vägra delta. När han lämnade mötet twittrade han ”Vi är nöjda i Rom och diskussionerna är på rätt väg”.

EU har ända sedan den stora flyktingvågen 2015 försökt enas om nya gemensamma regler för att ta emot asylsökande. Men Ungern och flera andra centraleuropeiska länder har vägrat acceptera beslut om solidarisk fördelning av flyktingarna. Och Viktor Orban underströk det extra tydligt när han i ett linjetal för ett par veckor sade definitivt nej till varje kompromiss om asylpolitiken och krav på flyktingsolidaritet.

– Det kommer aldrig att bli några kompromisser om migrationspolitiken. Vi åtog oss inte att ta emot några flyktingar när vi gick med i EU, deklarerade Orban.

Premiärminister Contes regering går på tvärs mot Viktor Orban & Co med kravet att den gällande Dublinförordningen, där varje land ska ta ansvar för de asylsökande som kommer, ska bytas ut mot en förordning om ”delat ansvar mellan medlemsstaterna”.

Utöver denna till synes gordiska knut mellan Ungerns vägran och Italiens ultimativa solidaritetskrav pressas Angela Merkel av hotet från regeringspartnern CSU att vägra ta emot asylsökande som passerat andra EU-länder på sin väg till Tyskland.

Angela Merkel försöker hitta en politisk väg ut genom att lansera förslag om”bilaterala eller trilaterala lösningar”.

– Vi kan inte begära att ankomstländerna bär hela bördan för de flyktingar som kommer till EU. Men samtidigt kan asylsökande inte själva få bestämma var de söker asyl.

– Vi vill samla de länder som är villiga att delta i gemensamma lösningar för en utjämning av asylsökande, sade Merkel efter toppmötet där 16 EU-länder stats- och regeringschefer deltog.

Det skulle innebära att en del asylsökande som anlänt till Italien, Grekland, Malta och Spanien kan skickas vidare till andra länder som anslutit sig till denna frivilliga omfördelning.

Enligt Frankrikes Emmanuel Macron var en ”stor majoritet” av de länder som deltog på toppmötet beredda att delta i en sådan här ”sekundär migration”. Utan nämna något om omfattningen av en sådan omfördelning eller hur den ska gå till. Enligt Macron är de flesta asylsökande ”ekonomiska migranter” som därför inte har rätt till asyl.

Huvudinriktningen för att lösa splittringen mellan EU-länderna är dock satsningar på att göra det ännu svårare för flyktingar att ta sig till Europa. Det handlar utöver en storsatsning på EU:s gränsskyddsmyndighet Frontex om att försöka få ett eller flera länder i Afrika att upprätta läger dit flyktingar kan föras för att FN-kontroll få sina asylskäl prövade.

Än så länge har EU inte kunnat övertyga någon afrikansk regering om att ställa upp på den här idén som lanserats många gånger tidigare. Och det finns inga besked om vilka EU-länder som är beredda att ta emot de flyktingar som klarar sig igenom nålsögat och anses berättigade till asyl.

Trots de stora rubrikerna inför söndagens informella möte om ”Fiaskomöte” kom det positiva kommentarer från de EU-ledare som uttalade sig efter mötet. ”Det finns mer enighet än åsiktsskillnader”, sade Spaniens Pedro Sanchez om de italienska kraven. ”Det är möjligt med framsteg på toppmötet på torsdag”, sade Belgiens Charles Michel.

Greklands Alexis Tsipras målade upp skiljelinjen mellan länder som ”vill ha EU-solidaritet och de som tycker att varje land får lösa saker själva så länge det inte berör deras bakgård” (utan att nämna Ungern vid namn).

– Det här är ett EU-problem, men det kan inte lösas av EU. Vi arbetar hårt för att få fram en lösning, sade Tsipras.

Angela Merkel utesluter en EU-uppgörelse om migrationspolitiken på toppmötet på torsdag då samtliga 28 medlemsländer deltar, inklusive Viktor Orban. Men diskussionerna i den informella grupp som träffades på söndagskvällen kommer uppenbarligen att fortsätta vid sidan om.

Svenska partier kan därmed mycket snart få ta ställning till om Sverige ska delta i en sådan solidarisk omfördelning av asylsökande även om inte alla EU-länder deltar.

Rapporterna om att inget händer i förhandlingarna om EU:s migrationspolitik och att partierna därmed kan undvika besvärliga frågor före valet är riskabla att förlita sig på.